Образование

Izzi Science for Kids представя своя учител по математика Таня Дидова

Izzi Science for Kids представя своя учител по математика Таня Дидова

Към екипа от опитни преподаватели по математика в ЧСУ Izzi Science for Kids от септември месец се присъединява Таня Дидова.

Тя е дългогодишен учител по математика на деца в прогимназиален и гимназиален етап на обучение. Преподавала е в елитни столични държавни и частни училища, а от над 15 години подготвя ученици и в учебен център „Регалия“. Нейните възпитаници постигат не само отлични резултати на изпитите от НВО в 7. клас, но и развиват трайни знания и любов към математиката.

Защо е нужно училище Izzi Science for Kids? С какво е полезно за децата и за родителите?

В ЧСУ Izzi Science for Kids родителите могат да се доверят на високо квалифицирани и мотивирани учители, които с много любов, внимание и необходимото уважение към индивидуалните особености на всяко дете ще разгърнат пълния му потенциал. Учениците получават солидна академична подготовка, която успешно съчетава както изпитани традиционни практики, така и иновативни образователни техники. Това е мястото, където децата могат спокойно и свободно да изразяват себе си, да творят, да предприемат и да преодоляват предизвикателства.

Бих сравнила обучението в Izzi Science for Kids с вълнуващо пътешествие, чрез което децата, благодарение на богата експериментална училищна база, преоткриват света, неговата красота, законите, които го управляват и движат; среда, в която смело да задават въпроси и стимулирани от своите учители, сами да намират отговорите. Пътуването в света на науката за децата е и пътуване към самите себе си, възможност да опознаят своите силни и слаби страни. Това ще начертае и насоката, към която трябва да работят, подкрепяни и умело напътствани от своите преподаватели, за да израснат в успешни личности.

Защо изучаването на математиката е важно за децата от ранна възраст?

Математиката е една от най-старите, но и същевременно една от най-актуалните науки. Тя стои в основата на високите технологии – във всяка една сфера на ежедневието ни и нейната значимост е безспорна. Математиката може да бъде лесна, интересна и забавна, ако е поднесена по достъпен начин, съобразен с възрастта на децата и в подходящия за тях контекст. Така в бъдеще тя няма да е страшна и непонятна наука за тях. Грешните отговори, нерешените задачи не биха приемали като провал, а като съществена част от изследователския характер на предмета.

Мисля, че днес повече от всякога трябва да насърчаваме математическите дейности, така че децата естествено да развият усет към предмета, което е изключително полезно за неговото задълбочено разбиране и усвояване. Математиката не се свежда само до механично прилагане на формули и правила, тя е творческа дейност, развиваща логическото мислене и въображението, изисква съобразителност, последователност, наблюдателност и   опит. Придобитите математически умения в ранна възраст са необходими и полезни за успешното овладяване както на математиката, така и на редица други академични дисциплини не само в училище, но и в по-късен етап при висшето образование.

Какъв опит имате като учител и вдъхновител на децата?

Завършила съм математическа гимназия със златен медал за отличен успех, а след това в СУ „Св. Климент Охридски“ – магистър по математика и информатика. Имам дългогодишен опит като учител както в училище, така и в учебни центрове, предназначени за подготовка за националното външно оценяване след 7. клас и математическо моделиране.

Гордея се, че съм част от пътя на хора, които вече имат своя успешна реализация, но най-истински удовлетворено се чувствам, когато вместо добре познатата ни реплика, изречена често с малко досада: „Защо трябва да учим  математика?!“, учениците ми казват: „Искам да уча математика.“

Аз съм от хората, които не са имали колебания какъв професионален път да изберат – винаги съм се възхищавала на моите учители и съм обичала училището. Като учител успях да разбера колко по-ценно е да даваш, отколкото да получаваш. Благодарение на децата никога не съм преставала да чувствам, че съм на правилното място. Бих искала да предам на всички мои ученици моите любов и интерес към училището.