Образование

Izzi Science for Kids представя своя учител по английски език Ангелика Лепоева

Към екипа от преподаватели по английски език в ЧСУ Izzi Science for Kids се присъедини Ангелика Лепоева. Тя поема езиковата подготовка на най-малките ученици – децата на 5 години в ПУК 1.

Ангелика работи като учител по английски език повече от 12 години. За нея работата с деца е вдъхновяваща, зареждаща, но и предизвикателна. Печели своите ученици с усмивка и винаги позитивен подход.

Какво прави училище Izzi Science for Kids различно и полезно за децата и за техните родители? 

В Izzi Science for Kids децата получават възможността да развиват своята логическа и аналитична мисъл. Всеки един ученик се докосва реално до познанието чрез експерименти и богато онагледени занимания, които стимулират естественото любопитство и любознателност у децата. Приятната атмосфера и отдадените на работата си педагози създават благоприятна среда, в която децата с желание и ентусиазъм откриват света пред себе си.

Ученето е процес, който аз винаги съм вярвала, че е най-ползотворен и с трайни резултати, когато се случва с желание, ентусиазъм и интерес. Точно към това се стремим в Izzi Science for Kids.

Защо е важно децата да изучават английски език от ранна възраст? Какви умения развива?

Изучаването на чужд език е необходимост в днешно време. Колкото по-малки са учениците, толкова по-лесно е за тях да усвоят чужди езици, тъй като децата в ранна възраст учат главно чрез имитиране. Те изпитват естествена нужда да изучават света около себе си – това е тяхна вродена потребност. Децата не осъзнават този процес като учене в прекия смисъл на думата, а като игра, чрез която се потапят в един нов, интересен свят.

Изучаването на чужд език развива тяхната креативност и въображение, разширява техния кръгозор и предоставя нови възможности да получат ценни умения. Те правят всичко това с много любов, желание и любопитство. Нашата главна задача като учители е да насърчаваме потребността у децата да изследват.

Какъв преподавателски опит имаш? Какво от професионалния ти път дотук ще ти е най-полезно при работата с деца?

За пръв път стъпих в класната стая като учител на 18 години. Обучавала съм деца на възраст от 3 до 15 години.

Работата с деца е нещо, което много обогатява и дава. Вярвам, че няма универсален подход и всеки ученик е отделна вселена, която ние като учители е нужно да разберем, за да усетим какви са потребностите му.

Това, което винаги ми е помагало в работата ми, е умението да създавам положителна и изпълнена с доверие и любов среда. Най-полезното за мен нещо е разбирането на вътрешния свят на детето и оказването на подкрепа, когато то има нужда.

Каква е най-голямата ти сила? На какво искаш да научиш учениците пред себе си?

Най-голямата ми сила е личният подход към всяко дете. Стремя се учениците да знаят, че в мое лице винаги имат не само учител, а и човек, който ще поощрява тяхното любопитство и ще ги подкрепя всеки път, когато имат нужда.

Винаги съм целяла да науча своите ученици да не се страхуват да бъркат – да знаят, че грешките са част от процеса на учене. Те трябва да се чувстват спокойни, щастливи, за да изградят устойчиви и задълбочени знания.