Наука

На 15 март се навършиха 116 години от рождението на акад. Емил Джаков

Днес се навършат 115 години от рождението на акад. Емил Джаков

На 15 март се навършиха 116 години от рождението на акад. Емил Джаков. Той е основоположник на Института по електроника на Българската академия на науките и негов директор от 1963 г. до 1978 г. Научните изследвания на академик Емил Джаков са в областите: физическа и приложна електроника, радиофизика и метрология.

Днес се навършат 115 години от рождението на акад. Емил Джаков

Акад. Джаков е роден на 15 март 1908 г. в Свищов. Завършва физика в Софийския университет, където след това продължава научната си работа. Започва да преподава на студенти в Катедрата по опитна физика на университета, под ръководството на акад. Георги Наджаков.

Още тогава, през 40-те и 50-те години на миналия век, акад. Емил Джаков и акад. Георги Наджаков предвиждат мястото на приложната и техническа физика в настъпващия свят на високи технологии.

В Българската академия на науките Емил Джаков е избран за член-кореспондент  през 1948 г. и след това за академик (1967 г.).

Експериментално изследва електронните трептения в диоди и магнетрони. Съвместно с Александър Раев открива нов вид трептения в магнетронни лампи, чиято честота не зависи от параметрите на външния трептящ кръг, а от ъгловата скорост на електроните около катода.

Разработва измерителни методи. Сам създава лабораторна инсталация за висок вакуум. В екип с Александър Раев предлага нов високочувствителен метод за контрол на свръхвисокия вакуум чрез усилване на йонната съставка на тока в магнетронната лампа.

Създава теория на релетата за време и интегратори на нелинейни функции. Предлага прецизна аналитична теория за мостово свързване на диоди в техниката на автоматичното управление.