Наука

Молекулярният облак Chameleon I (Астрономическа снимка на деня – APOD)

Молекулярният облак Chameleon I (Астрономическа снимка на деня – APOD)

Тъмните петна и ярките мъглявини в този телескопичен кадър от южното небе са издайнически признаци за млади звезди и активно звездообразуване. Те се намират на разстояние само 650 светлинни години от нас, на границата между местния мехур и комплекса от молекулярни облаци Chamaeleon. Регионите с млади звезди, идентифицирани като прашни отражателни мъглявини в каталога на Cederblad от 1946 г., включват C-образния Ced 110 точно над и вдясно от центъра на кадъра и синкавия Ced 111 под него. Забележителна в този кадър също така е и оранжево оцветената V-образна форма на инфрачервената мъглявина Хамелеон (Cha IRN), издълбана от материал, изтичащ от новосформирана звезда с ниска маса. Добре композираното изображение обхваща 1,5 градуса по небето. Това съответства на около 17 светлинни години на приблизителното разстояние до близкия молекулярен облак Chamaeleon I.

Молекулярният облак Chameleon I (Астрономическа снимка на деня – APOD)

Chamaeleon I Molecular Cloud
Image Credit & Copyright: Amiel Contuliano

https://apod.nasa.gov/apod/ap240527.html

Astronomy picture of the day (APOD) е част от уебсайта на НАСА и всеки ден публикува различна снимка на небесно явление или космически обект с кратко обяснение написано от астроном – https://apod.nasa.gov/ 

MediaBricks.bg е официален партньор на APOD за България и на тази страница https://mediabricks.bg/apod-bulgaria/ може да намерите снимките с превод на български език от началото на 2021 година.