Наука

Слънчево влакно избухва (Астрономическа снимка на деня – APOD)

Слънчево влакно избухва (Астрономическа снимка на деня – APOD)

Какво се случва с нашето Слънце? Нищо необичайно – просто от него излиза влакно. В средата на 2012 г. едно дълго живеещо слънчево влакно внезапно изригва в космоса, предизвиквайки коронално изхвърляне на маса. Влакното е било задържано с дни от непрекъснато променящото се магнитно поле на Слънцето и моментът на изригването е бил труден за предсказване. Наблюдавана отблизо от обсерваторията за слънчева динамика в орбита около Слънцето, получената експлозия причиниява изстрелване на  електрони и йони в Слънчевата система, някои от които достигат до Земята три дни по-късно и засягат земната магнитосфера, причинявайки видими полярни сияния. Примки от плазма, заобикалящи активната област, могат да се видят над изригващия газ в показаното ултравиолетово изображение. Нашето Слънце наближава максимума на активността си, по време в своя 11-годишен цикъл, създавайки много коронални дупки, които позволяват изхвърлянето на заредени частици в космоса. Както и преди, тези заредени частици могат да създават полярни сияния.

Слънчево влакно избухва (Астрономическа снимка на деня – APOD)

A Solar Filament Erupts
Image Credit: NASA‘s GSFCSDO AIA Team

https://apod.nasa.gov/apod/ap240526.html

Astronomy picture of the day (APOD) е част от уебсайта на НАСА и всеки ден публикува различна снимка на небесно явление или космически обект с кратко обяснение написано от астроном – https://apod.nasa.gov/ 

MediaBricks.bg е официален партньор на APOD за България и на тази страница https://mediabricks.bg/apod-bulgaria/ може да намерите снимките с превод на български език от началото на 2021 година.