Наука

Черна дупка и джет (Астрономическа снимка на деня – APOD)

Черна дупка и джет (Астрономическа снимка на деня – APOD)

Какво се случва, когато черна дупка погълне звезда? Много детайли остават неизвестни, но наблюденията дават нови улики. През 2014 г. е била регистрирана мощна експлозия от наземните роботизирани телескопи на All Sky Automated Survey for SuperNovae (проектът ASAS-SN), с последващи наблюдения от инструменти, включително орбиталния спътник Swift на NASA. Компютърното моделиране на този сигнал идеално се напасва със звезда, разкъсана от далечна свръхмасивна черна дупка. Резултатът от такъв сблъсък e изобразен в представената художествена илюстрация. Самата черна дупка е изобразена като малка черна точка в центъра. Докато веществото пада към нея, тя се сблъсква с друга друго вещество и се нагрява. Около черната дупка има акреционен диск от гореща материя, която е била част от звездата и струя, излъчвана от оста на въртене на черната дупка.

Черна дупка и джет (Астрономическа снимка на деня – APOD)

Black Hole Accreting with Jet
Illustration Credit: NASASwiftAurore Simonnet (Sonoma State U.)

https://apod.nasa.gov/apod/ap240507.html

Astronomy picture of the day (APOD) е част от уебсайта на НАСА и всеки ден публикува различна снимка на небесно явление или космически обект с кратко обяснение написано от астроном – https://apod.nasa.gov/ 

MediaBricks.bg е официален партньор на APOD за България и на тази страница https://mediabricks.bg/apod-bulgaria/ може да намерите снимките с превод на български език от началото на 2021 година.