Наука

Когато розите не са червени (Астрономическа снимка на деня – APOD)

Когато розите не са червени (Астрономическа снимка на деня – APOD)

Разбира се, не всички рози са червени, но всички могат да бъдат много красиви. Така, красивата мъглявина Розета и други региони на звездообразуване често са показвани в астрономическите изображения с преобладаващ червен нюанс, отчасти защото доминиращото излъчване в мъглявината е от водородни атоми. Най-силната видима емисионна линия на водорода, известна като H-алфа, е в червената област на спектъра. Но красотата на емисионната мъглявина не е само в червена светлина. Други атоми в мъглявината също се възбуждат от мощната звездно лъчение и също произвеждат тесни емисионни линии. В този близък кадър на мъглявината Розета тесноивичните изображения са картографирани в широкоивични филтри, за да покажат емисиите на атоми на сярата в червено, водорода в зелено и кислорода в синьо. Всъщност схемата за картографиране на тези тесни атомни емисионни линии (SHO) в по-широките цветове (RGB) е приета в много изображения на Хъбъл на емисионни мъглявини. Това изображение обхваща около 50 светлинни години в центъра на мъглявината Розета. Мъглявината се намира на разстояние около 3000 светлинни години в съзвездието Еднорог.

Когато розите не са червени (Астрономическа снимка на деня – APOD)

When Roses Aren’t Red
Image Credit & CopyrightTommy Lease (Denver Astronomical Society)

https://apod.nasa.gov/apod/ap240209.html

Astronomy picture of the day (APOD) е част от уебсайта на НАСА и всеки ден публикува различна снимка на небесно явление или космически обект с кратко обяснение написано от астроном – https://apod.nasa.gov/ 

MediaBricks.bg е официален партньор на APOD за България и на тази страница https://mediabricks.bg/apod-bulgaria/ може да намерите снимките с превод на български език от началото на 2021 година.