Наука

Слънцето и липсващите му цветове (Астрономическа снимка на деня – APOD)

(Астрономическа снимка на деня – APOD)

Тук са всички видими цветове на Слънцето, получени чрез преминаване на слънчевата светлина през подобно на призма устройство. Спектърът е създаден в слънчевата обсерватория McMath-Pierce и показва, на първо място, че въпреки че нашето Слънце, което изглежда бяло, излъчва светлина от почти всички цветове, то изглежда най-ярко в жълто-зелена светлина. Тъмните петна в представения спектър възникват от газ на или над повърхността на Слънцето, който абсорбира слънчевата светлина, излъчвана отдолу. Тъй като различните видове газ абсорбират различни цветове на светлината, е възможно да се определи какви газове съставляват Слънцето. Хелият, например, е открит за първи път през 1868 г. на слънчевия спектър и едва по-късно е открит тук, на Земята. Днес по-голямата част от спектралните абсорбционни линии са идентифицирани, но не всички.

(Астрономическа снимка на деня – APOD)

The Sun and Its Missing Colors
Image Credit: Nigel Sharp (NSF), FTSNSOKPNOAURANSF

https://apod.nasa.gov/apod/ap230611.html

Astronomy picture of the day (APOD) е част от уебсайта на НАСА и всеки ден публикува различна снимка на небесно явление или космически обект с кратко обяснение написано от астроном – https://apod.nasa.gov/ 

MediaBricks.bg е официален партньор на APOD за България и на тази страница https://mediabricks.bg/apod-bulgaria/ може да намерите снимките с превод на български език от началото на 2021 година.