Наука

Слонският хобот и Керванът (Астрономическа снимка на деня – APOD)

Слонският хобот и Керванът (Астрономическа снимка на деня – APOD)

Подобно на илюстрация в известната галактическа приказва, мъглявината Слонски хобот се вие през емисионната област и комплекса от млади звездни купове IC 1396, във високото и далечно съзвездие Цефей. Гледан отляво, хоботът на космическия слон, известен също като vdB 142, е дълъг повече от 20 светлинни години. В този подробен телескопичен кадър са показани ярките изместени назад хребети и джобове от хладен междузвезден прах и газ, които изобилстват в региона. Но тъмните облаци с форма на пипала съдържат суровината за образуване на звезди и крият протозвезди в себе си. Отдалечен на близо 3000 светлинни години от нас, сравнително слабият комплекс IC 1396 покрива голям регион на небето, над 5 градуса. Това изображение обхваща 1 градус широко зрително поле, което е около два пъти повече от видимия ъглов размер на Луната. Разбира се, тъмните фигури под и вдясно от протегнатия слонски хобот са известни на някои като Керванът.

Слонският хобот и Керванът (Астрономическа снимка на деня – APOD)

Elephant’s Trunk and Caravan
Image Credit & CopyrightSteve Cannistra (StarryWonders)

https://apod.nasa.gov/apod/ap230608.html

Astronomy picture of the day (APOD) е част от уебсайта на НАСА и всеки ден публикува различна снимка на небесно явление или космически обект с кратко обяснение написано от астроном – https://apod.nasa.gov/ 

MediaBricks.bg е официален партньор на APOD за България и на тази страница https://mediabricks.bg/apod-bulgaria/ може да намерите снимките с превод на български език от началото на 2021 година.