Наука

Млечният път над тюркоазената страна на чудесата (Астрономическа снимка на деня – APOD)

(Астрономическа снимка на деня – APOD)

Какво свети там? Отговорът може да е различен: в морето или в небето? В морето, необичайното синьо сияние е биолуминесценция. По-конкретно, проблясъкът възниква от Noctiluca scintillans, едноклетъчен планктон, стимулиран от плискащите се вълни. Планктонът използва своята светлина, за да стресне и освети хищниците. Този кадър е заснет в средата на февруари на един от Малдивските острови и сиянието е било толкова интензивно, че астрофотографът го описва като тюркоазена страна на чудесата. В небето, от друга страна, са по-познатите ни сияния на звезди и мъглявини. Бялата ивица, издигаща се от изкуствено осветените зелени растения, е създадена от милиарди звезди в централния диск на нашата Галактика Млечен път. Също така в небето се вижда звездният куп Омега Кентавър, вляво и известният астеризъм на Южния кръст в центъра. Светещите в червено мъглявини включват ярката мъглявина Кил, точно вдясно от центъра, и обширната мъглявина на Гъм в горния десен ъгъл.

(Астрономическа снимка на деня – APOD)

(Астрономическа снимка на деня – APOD)

Milky Way over a Turquoise Wonderland
Image Credit & Copyright: Petr Horálek / Institute of Physics in Opava, Sovena Jani

https://apod.nasa.gov/apod/ap230529.html

Astronomy picture of the day (APOD) е част от уебсайта на НАСА и всеки ден публикува различна снимка на небесно явление или космически обект с кратко обяснение написано от астроном – https://apod.nasa.gov/ 

MediaBricks.bg е официален партньор на APOD за България и на тази страница https://mediabricks.bg/apod-bulgaria/ може да намерите снимките с превод на български език от началото на 2021 година.