Наука

Откъде идват вашите близки химически елементи (Астрономическа снимка на деня – APOD)

Откъде идват Вашите близки химически елементи (Астрономическа снимка на деня – APOD)

Водородът във вашето тяло, присъстващ във всяка молекула вода, идва от Големия взрив. Във Вселената няма други значими източници на водород. Въглеродът във вашето тяло е получен чрез ядрен синтез във вътрешността на звездите, както и кислородът. Голяма част от желязото в тялото ви е произведено от свръхнови звезди, избухнали отдавна и далеч от тук. Златото във вашите бижута вероятно е направено от неутронни звезди по време на сблъсъци между тях, които може да са били видими като краткотрайни гама избухвания или наблюдаеми като гравитационни вълни. Елементи като фосфор и мед присъстват в телата ни само в малки количества, но са от съществено значение за функционирането на целия познат живот. Представената периодична таблица е оцветена, за да се покаже най-доброто предположение на човечеството за произхода на ядрата на всички известни елементи. Местата, къдри са създадени ядрата на някои от тях, като медта, не са добре известни и продължават да бъдат предмет на наблюдателни и изчислителни изследвания.

Откъде идват Вашите близки химически елементи (Астрономическа снимка на деня – APOD)

Where Your Elements Came From
Image Credit & LicenseWikipediaCmgleeData: Jennifer Johnson (OSU)

https://apod.nasa.gov/apod/ap230108.html

Astronomy picture of the day (APOD) е част от уебсайта на НАСА и всеки ден публикува различна снимка на небесно явление или космически обект с кратко обяснение написано от астроном – https://apod.nasa.gov/ 

MediaBricks.bg е официален партньор на APOD за България и на тази страница https://mediabricks.bg/apod-bulgaria/ може да намерите снимките с превод на български език от началото на 2021 година.