Наука

Пълно лунно затъмнение (Астрономическа снимка на деня – APOD)

Пълно лунно затъмнение (Астрономическа снимка на деня – APOD)

Началото, средата и краят на едно пътуване през цветната сянка на планетата Земя е уловено в това комбинирано изображение, обхващащо интервал от време колкото едно пълно лунно затъмнение. Заснето на 8 ноември от Националната обсерватория Kitt Peak, това затъмнение има пълна фаза с продължителност 1 час и 25 минути и започва отдясно и завършва отляво. Зачервената слънчева светлина, разпръсната в централната сянка от прашната атмосфера на Земята, създава драматичните тъмночервени нюанси, отразени от лунния диск. За това затъмнение допълнителното зачервяване вероятно се дължи на разсейване от пепел, останала в атмосферата след голямо вулканично изригване в южната част на Тихия океан по-рано тази година. Погледната отдясно и отляво, сянката на Земята все още е по-светла по ръба. Тази слаба синкава ивица по лунния крайник е оцветената от слънчевата светлина, филтрирана през стратосферния озонов слой на Земята.

Пълно лунно затъмнение (Астрономическа снимка на деня – APOD)

Total Lunar Eclipse
Image Credit: KPNO / NOIRLab / NSF / AURA / Petr Horalek (Institute of Physics in Opava)

https://apod.nasa.gov/apod/ap221110.html

Astronomy picture of the day (APOD) е част от уебсайта на НАСА и всеки ден публикува различна снимка на небесно явление или космически обект с кратко обяснение написано от астроном – https://apod.nasa.gov/ 

MediaBricks.bg е официален партньор на APOD за България и на тази страница https://mediabricks.bg/apod-bulgaria/ може да намерите снимките с превод на български език от началото на 2021 година.