Наука

Цялата вода на планетата Земя (Астрономическа снимка на деня – APOD)

Цялата вода на планетата Земя (Астрономическа снимка на деня – APOD)

Каква част от планетата Земя е съставена от вода? Всъщност много малка. Въпреки че водните океани покриват около 70 процента от земната повърхност, те са плитки в сравнение с радиуса на Земята. Представената илюстрация показва какво бихме получили, ако цялата вода на или близо до повърхността на Земята бъде събрана в топка. Радиусът на тази топка ще бъде само около 700 километра, по-малко от половината от радиуса на земната Луна, но малко по-голяма от спътника на Сатурн Рея, който, подобно на много спътници във външната ни Слънчева система, е съставен предимно от воден лед. Още по-малката топка изобразява цялата течна прясна вода на Земята, докато най-малката показва обема на всички сладководни езера и реки на нашата планета. Как тази вода се е появила на Земята и дали някакво значително количество е разположено далеч под земната повърхност, остава тема на изследване.

Цялата вода на планетата Земя (Астрономическа снимка на деня – APOD)

All the Water on Planet Earth
Illustration Credit: Jack Cook, Adam Nieman, Woods Hole Oceanographic Institution; Data source: Igor Shiklomanov

https://apod.nasa.gov/apod/ap220926.html

Astronomy picture of the day (APOD) е част от уебсайта на НАСА и всеки ден публикува различна снимка на небесно явление или космически обект с кратко обяснение написано от астроном – https://apod.nasa.gov/ 

MediaBricks.bg е официален партньор на APOD за България и на тази страница https://mediabricks.bg/apod-bulgaria/ може да намерите снимките с превод на български език от началото на 2021 година.