Наука

Северно небесно дърво (Астрономическа снимка на деня – APOD)

Северно небесно дърво (Астрономическа снимка на деня – APOD)

Това старо дърво изглежда че се протяга и докосва Северния небесен полюс на Земята в този добре планиран нощен небесен пейзаж. Последователните експонации, от които е получена тази композиция са записани с камера, закрепена към статив в пустинните тополови гори Иу в северозападен Синдзян, Китай. Грациозните дъги на звездните следи отразяват денонощното  въртене на Земята около нейната ос. Ако бъде продължена, оста на въртене сочи към центъра на концентричните дъги в нощното небе. Известна като Полярната звезда, ярката звезда в техния център е приятел както на фотографите на нощното небе в северното полукълбо, така и на небесните навигатори. Това е така, защото тя се намира много близо до Северния небесен полюс. Разбира се, може да се намери на върха на протегнат безплоден клон в пощенска картичка от въртяща се планета.

Северно небесно дърво (Астрономическа снимка на деня – APOD)

North Celestial Tree
Image Credit & CopyrightJeff Dai (TWAN)

https://apod.nasa.gov/apod/ap220728.html

Astronomy picture of the day (APOD) е част от уебсайта на НАСА и всеки ден публикува различна снимка на небесно явление или космически обект с кратко обяснение написано от астроном – https://apod.nasa.gov/ 

MediaBricks.bg е официален партньор на APOD за България и на тази страница https://mediabricks.bg/apod-bulgaria/ може да намерите снимките с превод на български език от началото на 2021 година.