Наука

Спиралната галактика NGC 1512: Вътрешните пръстени (Астрономическа снимка на деня – APOD)

Спиралната галактика NGC 1512: Вътрешните пръстени (Астрономическа снимка на деня – APOD)

Повечето галактики нямат пръстени. Защо тогава тази галактика има два? Като начало, ярката ивица близо до центъра на NGC 1512 е ядрен пръстен, който заобикаля центъра на галактиката и свети ярко с наскоро образувани звезди. Повечето звезди и придружаващите ги газ и прах обаче обикалят около галактическия център в пръстен много по-навън – тук, наблюдаван близо до ръба на изображението. Този пръстен се нарича, противно на интуицията, вътрешен пръстен. Ако се вгледате внимателно, ще видите, че вътрешният пръстен свързва краищата на дифузна централна ивица, която минава хоризонтално през галактиката. Смята се, че тези пръстеновидни структури са причинени от собствените асиметрии на NGC 1512 в един продължителен процес, наречен секуларна еволюция. Гравитацията, причинена от тази асиметрия на галактиката, включително звездната ивица, кара газ и прах да падат от вътрешния към ядрения пръстен, повишавайки скоростта на звездообразуване там. Някои спирални галактики имат и трети пръстен – външен пръстен, който обвива галактиката още по-навън.

Спиралната галактика NGC 1512: Вътрешните пръстени (Астрономическа снимка на деня – APOD)

Spiral Galaxy NGC 1512: The Inner Rings
Image Credit: NASA, ESA, Hubble Space Telescope

https://apod.nasa.gov/apod/ap220508.html

Astronomy picture of the day (APOD) е част от уебсайта на НАСА и всеки ден публикува различна снимка на небесно явление или космически обект с кратко обяснение написано от астроном – https://apod.nasa.gov/ 

MediaBricks.bg е официален партньор на APOD за България и на тази страница https://mediabricks.bg/apod-bulgaria/ може да намерите снимките с превод на български език от началото на 2021 година.

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!