Наука

NGC 3572 и южните Попови лъжички (Астрономическа снимка на деня – APOD)

NGC 3572 и южните Попови лъжички (Астрономическа снимка на деня – APOD)

Този космически небесен пейзаж включва светещи облаци от газ и тъмен прах покрай младите звезди на NGC 3572. Красива емисионна мъглявина и звезден куп плава в далечното южно небе в рамките на морското съзвездие Кил. Звездите от NGC 3572 са в централната част на горната половина в този телескопичен кадър, който би имал размери около 100 светлинни години на приблизителното разстояние до купа от 9 000 светлинни години. Видимият междузвезден газ и прах е част от молекулярния облак, в който се е родил звездният куп. Плътни ивици от материал в мъглявината, ерозирани от звездни ветрове и лъчение видимо се отдалечават от младите звезди с високи светимости. Те вероятно са места на продължаващо звездообразуване с форми, напомнящи поповите лъжички в IC 410, по-известни за северните наблюдатели на небето. През следващите десетки до стотици милиони години газът и звездите в купа ще бъдат разпръснати от гравитационни приливи и силни експлозии на свръхнови, които слагат край на краткия живот на масивните звезди от купа.

NGC 3572 и южните Попови лъжички (Астрономическа снимка на деня – APOD)

NGC 3572 and the Southern Tadpoles
Image Credit & Copyright: Carlos Taylor

https://apod.nasa.gov/apod/ap220506.html

Astronomy picture of the day (APOD) е част от уебсайта на НАСА и всеки ден публикува различна снимка на небесно явление или космически обект с кратко обяснение написано от астроном – https://apod.nasa.gov/ 

MediaBricks.bg е официален партньор на APOD за България и на тази страница https://mediabricks.bg/apod-bulgaria/ може да намерите снимките с превод на български език от началото на 2021 година.

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!