Наука

Северни Квадрантиди (Астрономическа снимка на деня – APOD)

Северни Квадрантиди (Астрономическа снимка на деня – APOD)

Наречен на забравено съзвездие, метеорният дъжд Квадрантиди ежегодно предлага шоу за наблюдателите на небето в северното полукълбо на планетата Земя. Радиантът на този поток по небето се намира в старото, астрономически остаряло съзвездие Стенен Квадрант. То е недалеч от Голямата мечка, в границите на съвременните съзвездия Воловар и Дракон. Всъщност Полярната звезда е точно под центъра в този кадър, аярктие звезди от Голямата мечка (астризъм, известен на някои като Ралото) е над нея, като радиантът на метеорния поток е вдясно. Насочени обратно към радианта, Квадрантидите се движат през нощта в този панорамен небесен пейзаж, съставен от изображения, заснети в часовете около максимума на 4 януари 2022 г. На преден план са разположени радиотелескопи на Китайския спектрален радиохелиограф, Обсерваторията Минганту, Вътрешна Монголия, Китай. Вероятният източник на праховия поток, който предизвиква Квадрантидите е идентифициран през 2003 г. като астероид.

Северни Квадрантиди (Астрономическа снимка на деня – APOD)

Quadrantids of the North
Image Credit & Copyright: Cheng Luo

https://apod.nasa.gov/apod/ap220108.html

Astronomy picture of the day (APOD) е част от уебсайта на НАСА и всеки ден публикува различна снимка на небесно явление или космически обект с кратко обяснение написано от астроном – https://apod.nasa.gov/ 

MediaBricks.bg е официален партньор на APOD за България и на тази страница https://mediabricks.bg/apod-bulgaria/ може да намерите снимките с превод на български език от началото на 2021 година.