Наука

Мъглявините Конска глава и Пламък (Астрономическа снимка на деня – APOD)

Мъглявините Конска глава и Пламък (Астрономическа снимка на деня – APOD)

Мъглявината Конска глава е една от най-известните мъглявини на небето. Вижда се като тъмна вдлъбнатина близо до оранжевата емисионна мъглявина в най-дясната част на представената снимка. Тя е тъмна, защото е от наистина непрозрачен прахов облак, който лежи пред ярката емисионна мъглявина. Подобно на облаците в земната атмосфера, този космически облак случайно е приел разпознаваема форма. След много хиляди години вътрешните движения на облака със сигурност ще променят външния му вид. Оранжевият цвят на емисионната мъглявина се причинява от рекомбиниране на електрони с протони, при което се образуват водородни атоми. В долния ляв ъгъл на изображението е мъглявината Пламък, мъглявина с оранжев оттенък, която също съдържа сложни нишки от тъмен прах. Виждат се и две ярки отражателни мъглявини: кръглата IC 432 вляво и синята NGC 2023 точно в долния ляв ъгъл на мъглявината Конска глава. Всяка от тях свети предимно поради това, че отразява светлината на централната си звезда.

Мъглявините Конска глава и Пламък (Астрономическа снимка на деня – APOD)

The Horsehead and Flame Nebulas
Image Credit & Copyright: Wissam Ayoub

https://apod.nasa.gov/apod/ap211103.html

Astronomy picture of the day (APOD) е част от уебсайта на НАСА и всеки ден публикува различна снимка на небесно явление или космически обект с кратко обяснение написано от астроном – https://apod.nasa.gov/ 

MediaBricks.bg е официален партньор на APOD за България и на тази страница https://mediabricks.bg/apod-bulgaria/ може да намерите снимките с превод на български език от началото на 2021 година.