Наука

NGC 7023: Мъглявината Ирис (Астрономическа снимка на деня – APOD)

NGC 7023: Мъглявината Ирис (Астрономическа снимка на деня – APOD)

Тези космически облаци са разцъфнали на 1300 светлинни години от нас в плодородните звездни полета на съзвездието Цефей. Носеща името Ирис, NGC 7023 не е единствената мъглявина, която прилича на цвете. Всъщност, този дълбок телескопичен кадър показва гамата от цветове и симетрията ѝ, сливащи се с околните полета на междузвезден прах. В самата мъглявина, прашният мъгляв материал обгражда гореща млада звезда. Доминиращият цвят на по-ярката отражателна мъглявина е син, характерен за прашинките, отразяващи звездната светлина. Централните нишки на отражателната мъглявина блестят със слаба червеникава светлина, тъй като някои прашинки ефективно преобразуват невидимото ултравиолетово лъчение на звездата във видима червена светлина, благодарение на процеса фотолуминесценция. Инфрачервените наблюдения показват, че тази мъглявина съдържа сложни въглеродни молекули, известни като полициклични ароматни въглеводороди. Прашните сини венчелистчета на мъглявината Ирис имат размер около шест светлинни години.

NGC 7023: Мъглявината Ирис (Астрономическа снимка на деня – APOD)

NGC 7023: The Iris Nebula
Image Credit & Copyright: Satwant Kumar

https://apod.nasa.gov/apod/ap210903.html

Astronomy picture of the day (APOD) е част от уебсайта на НАСА и всеки ден публикува различна снимка на небесно явление или космически обект с кратко обяснение написано от астроном – https://apod.nasa.gov/ 

MediaBricks.bg е официален партньор на APOD за България и на тази страница https://mediabricks.bg/apod-bulgaria/ може да намерите снимките с превод на български език от началото на 2021 година.

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!