Наука

Мъглявината Пламък отвътре (Астрономическа снимка на деня – APOD)

Мъглявината Пламък отвътре (Астрономическа снимка на деня – APOD)

Мъглявината Пламък се откроява с оптичните изображения на прашните препълнени зони на звездообразуване в пояса на Орион и най-източната звезда от пояса – Алнитак, която е само на 1400 светлинни години.

Алнитак е ярката звезда в десния край на това инфрачервено изображение, получено от космическия телескоп Spitzer. С размери от приблизително 15 светлинни години, този инфрачервен кадър ви отвежда вътре в светещия газ на мъглявината и закриващите го облаците прах. Виждат се голям брой звезди от наскоро формиралия се куп NGC 2024, разположен близо до центъра. Звездите на NGC 2024 са млади, защото тяхната възраст е между 200 000 и 1,5 милиона години. Според наблюденията, най-младите звезди са струпани близо до центъра на купа в мъглявината Пламък. Това противоречи на най-простите модели за формиране на звезди в такъв звезден “родилен дом”. Те предсказват, че звездообразуването започва в по-плътния център на ядрото на молекулярния облак. Разбирането на този резултат изисква по-сложен модел за образуване на звезди в мъглявината Пламък.

Мъглявината Пламък отвътре (Астрономическа снимка на деня – APOD)

Inside the Flame Nebula
Image Credit: NASA, JPL-Caltech, IPAC Infrared Science Archive – Processing: Amal Biju

https://apod.nasa.gov/apod/ap210417.html

Astronomy picture of the day (APOD) е част от уебсайта на НАСА и всеки ден публикува различна снимка на небесно явление или космически обект с кратко обяснение написано от астроном – https://apod.nasa.gov/ 

MediaBricks.bg е официален партньор на APOD за България и на тази страница https://mediabricks.bg/apod-bulgaria/ може да намерите снимките с превод на български език от началото на 2021 година.

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!