Наука Образование

94 български учени са сред първите 2% най-добри учени в света в класация на Станфордския университет за 2021 година

94 български учени са сред първите 2% най-добри учени в света в класация на Станфордския университет за 2021 година

94 български учени влизат в първите 2% на най-добрите учени в света в класацията на Станфордския университет за 2021 година. Тя обхваща всички изследователи в 22 научни области и 176 подобласти. Класацията е съставена въз основа на комплексен анализ и показва само най-добрите 2% от всички учени в света или 195 506 души. Голяма част от българските учени присъстват в престижната класация въз основа на оценка на цялата им кариера, а 22 са получили висока оценка през 2021 г.

Българските учени, които попадат в нея са от Българска академия на науките, Софийски университет, Медицинските университети в София и Пловдив, Химикотехнологичен и металургичен университет, Университет „Проф. Златаров“ – Бургас, Технически университет в Габрово, Тракийски университет, Технически университет в София, Минно-геоложки университет, Шуменски университет, Университет по хранителни технологии – Пловдив, Военномедицинска академия, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Висше училище по мениджмънт и Университетска болница “Александровска”.

Класацията групира всички изследователи в 22 научни области и 176 подобласти. Тя е съставена въз основа на комплексен анализ, който обхваща информация за брой цитирания, H-индекс, коригиран в съавторство Hm-индекс, цитати на статии при различни позиции на авторство и други.

MediaBricks.bg ви представя имената на всички български учени, които влизат в тази престижна класация:

 • Атанасов, Красимир
 • Хаджииванов, Константин
 • Банкова, Вася
 • Денков, Н.
 • Кашчиев, Димо
 • Попов, В. Н.
 • Костова, Ирена
 • Витанов, Н. В.
 • Павлов, Д.
 • Кралчевски, Петър А.
 • Василев, Станислав В.
 • Милчев, Андрей
 • Христов, Иван П.
 • Иванов, Иван Т.
 • Язаджиев, Стойчо
 • Христов, Йордан
 • Данов, Красимир Д.
 • Димитров, Веселин
 • Вайсилов, Георги Н.
 • Андреева, Д.
 • Аврамов, И.
 • Мекенян, Ованес
 • Гръбчев, Иво
 • Божинов, Мартин
 • Панчева, Д.
 • Великова, Виолета
 • Божинов, Владимир Б.
 • Милчев, Александър
 • Цалев, Димитър Л.
 • Карагьозова, Дора
 • Дойчинова, Ирини
 • Антонов, Людмил
 • Стоянов, Стоян
 • Георгиев, Милен И.
 • Добрев, В. К.
 • Попова, Ангелина К.
 • Йорданов, Н. Д.
 • Христов, Христомир
 • Рачев, Александър
 • Гуцов, Иван С.
 • Петров, А.Г.
 • Стоев, Стойчо Д.
 • Витанов, Николай К.
 • Зимпаров, Венцислав Д.
 • Цакова, В.
 • Веселинова, M.
 • Джамбов, Ангел М.
 • Караджова, Ирина
 • Берков, Страхил
 • Кръстанов, Алберт
 • Караманов, Александър
 • Армянов, С.
 • Гълъбова, Мая Владова
 • Тончева, Драга
 • Пешев, П.
 • Масторакис, Никос Е.
 • Атанасова, Елена
 • Чернев, Г.
 • Вакарелов, Димитър
 • Стоянова, Радостина
 • Стойчев, Д.
 • Стойнов, Здравко
 • Жечева, Екатерина
 • Колев, Любомир В.
 • Василева, Кристина Г.
 • Спасов, Т.
 • Василев, Георги
 • Грудев, Стоян
 • Панайотова, Маринела
 • Димов, Иван
 • Иванов, Станислав
 • Буков, Марин
 • Иванов, Б. В.
 • Кирякова, Вирджиния
 • Попов, Тодор А.
 • Боянова, Людмила
 • Едрева, Аглика
 • Чолакова, С.
 • Пройнов, Петко Д.
 • Голцев, Василий
 • Попова, Милена
 • Гечев, Цанко С.
 • Роева, Олимпия
 • Фиданова, Стефка
 • Димитров, Иван
 • Трушева, Боряна
 • Димитрова, Донка Д.
 • Желева-Димитрова, Димитрина
 • Есмерян, Карекин Д.
 • Ковачев, Стефан
 • Ризов, Виктор
 • Доспатлиев, Лилко
 • Мейс, Майкъл
 • Сураи, Питър Ф.

* В класацията влизат и няколко чуждестранни учени, които работят в български научни институти.