Наука Образование

92 години от рождението на академик Благовест Сендов

На 87-годишна възраст почина академик Благовест Сендов

На 8 февруари се навършват 92 години от рождението на академик Благовест Сендов. Той напусна този свят на 19 януари 2020 г., малко преди да навърши 88 години, припомнят от Института по математика и информатика. Акад. Сендов е световноизвестен български математик, изтъкнат държавник и общественик. По негова идея се организира и първата Международна олимпиада по информатика, на която България е домакин през 1989 година. Той е бил ректор на Софийския университет, председател на Българската академия на науките, председател на Народното събрание на Република България и посланик на България в Япония.

Завършва специалност „Математика“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, а по-късно специализира изчислителна математика в Московския държавен университет. От 1968 г. е професор по изчислителна математика в СУ, през 1974 г. е избран за член-кореспондент на БАН, а през 1981 г. – за академик.

Акад. Сендов е най-младият доктор на науките, най-младият професор и най-младият ректор на Софийския университет. Той е една от най-ярките фигури в научния живот на България. Неговата научна дейност впечатлява със своята съдържателност, многообразие и продуктивност до самия край на живота му. Автор е на над 200 научни публикации, на няколко монографии, множество учебници и популярни статии. Акад. Сендов е един от пионерите на информатиката в България и заедно с акад. Любомир Илиев има основополагащ принос за нейното комплексно развитие в страната. Той е основна фигура в колектива, създал първата българска цифрово-електронна изчислителна машина „Витоша“ и един от първите в света електронни калкулатори „Елка 6521“.

Акад. Сендов е смел реформатор в образованието на всички нива. През 1970 г. като декан на Математическия факултет на Софийския университет въвежда тристепенната форма на обучение (бакалавър, магистър и докторант). Чак двадесет и пет години по-късно такава организация на университетското образование е приета в целия Европейски съюз.

Акад. Сендов е изтъкнат държавник и общественик. Бил е ректор на Софийския университет, председател на Българската Академия на науките, председател на Народното събрание на Република България и посланик на България в Япония.