7 международни отбори идват за втория Турнир на младите физици в България
Образование Олимпийци

Отбори от няколко държави идват за втория Турнир на младите физици в България

От 1 до 5 май фондация „Наука без Граници” ще организира втория Young Physicists’ Tournament & Workshop – Турнир на младите физици с международно участие и съпътстващ семинар в България. Първото по рода си състезание у  нас се проведе през април 2018 г. с 3 чуждестранни отбори и 1 български. Очаква се тази година да участват около 9 отбора (два от тях – български). За да се гарантира провеждането му организаторите (проф. Бойка Анева, Асен Кюлджиев и Младен Матев) търсят спонсори, които да помогнат за финансовото обезпечаване на турнира.

7 международни отбори идват за втория Турнир на младите физици в България

Миналата година състезанието се проведе върху задачите от XXXI Международен турнир на младите физици (IYPT) и с регламент максимално близък до този на Международния турнир. Специален гост на събитието бе и президентът на Международната организация на турнира на младите физици – д-р Мартин Плеш от Словашката Академия на Науките.

7 международни отбори идват за втория Турнир на младите физици в България

На турнира българските състезатели получиха възможност да натрупат опит и да се запознаят с критериите за оценяване прилагани на IYPT, в които им предстоеше да участват. Състезанието се провежда под формата на научна дискусия върху изследователски задачи, при което се изискват множество умения, върху които не се работи в нашата образователна система. По тази причина, участието в турнир с международно участие и при условия, максимално близки до тези на IYPT, е ключово за подобряване на качеството на подготовката на националния отбор.

7 международни отбори идват за втория Турнир на младите физици в България

Участието бе полезно и за гостуващите отбори, като вече пристигат запитвания от тях за следващото издание на турнира. Колегите от Гърция се ентусиазираха именно след пробното им участие в YPT&W’18 и вече се решиха да участват в Международния турнир, който ще се проведе това лято в Полша. Това показва, че България има капацитета да се превърне в регионален център, откъдето да се популяризира Турнира на младите физици сред близките страни.

Очаква се тази година да участват около 9 отбора (два от тях – български), както и отново да има учители, които желаят да се запознаят на живо с начина на провеждане на турнира и да участват в обсъжданията. Организатори отново ще бъдат проф. Бойка Анева, Асен Кюлджиев (член на IYPT Jury Committee) и Младен Матев (многократно определян за журиращ на финалите на IYPT и IYNT).

7 международни отбори идват за втория Турнир на младите физици в България

За съжаление, финансирането, което позволи нормалното протичане на миналогодишния турнир, тази година ще е много по-ограничено, а се очакват поне двойно повече отбори. Гостуващите отбори ще трябва вероятно да поемат сами разходите по настаняването в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади и храната си. Остават, обаче, и множество други разходи, необходими за провеждането на събитието. Основни пера ще са: наеми за залите, в които ще се водят турнирните битки; видео-заснемане на състезанието; настаняване и храна за българските участници; наемане на компютри и принтер/скенер за обработка на резултатите; кафе-паузи; екскурзия из София; грамоти, папки, баджове и т.н.

На базата на миналогодишните разходи може да се направи извода, че за нормалното провеждане на турнира ще са необходими 7300 лева. Организаторите и състезателите ще бъдат благодарни на всички, които могат да помогнат на каузата.

За контакти:
Boyka.Aneva@cern.ch , A.Kyuldjiev@gmail.com .