Наука Образование

60 ученици бяха наградени на деветата сесия на Ученическия институт на БАН (пълен списък)

60 ученици бяха наградени на деветата сесия на Ученическия институт на БАН (пълен списък)

На 2 и 3 декември се проведе деветата сесия на Ученическия институт на БАН, където ученици от 15 града в страната представиха своите научни проекти. Петте журита в различните тематични области наградиха 60 участници от 6 до 12 клас. Проектите впечатлиха журиращите със задълбочени познания и високо ниво на аналитичните и презентационни умения на техните автори.

Наградите, с които бяха отличени авторите са електронни ваучери за пазаруване, ценни книжни издания, външна батерия за преносими устройства, годишни абонаменти за ползване на електронните образователни ресурси на издателство „Просвета“ и много книги осигурени от Академично издателство „проф. Марин Дринов“.

Отличени участници с проекти в област „Хуманитарни и обществени науки“

Жури в състав:

 • проф. д.ф.н. Максим Стаменов, ИБЕ – БАН, председател на журито
 • доц. д-р Вихра Баева, ИЕФЕМ – БАН
 • гл. ас. д-р Симона Самуилова, ИИстИ – БАН

оцени и класира проектите в деветата конкурсна сесия на УчИ БАН, както следва:

Научна област „Езикознание“

I награда:

 • Тема: „Фамилни имена в българския език, мотивирани от названия на професии и занаяти“
 • Автори: Велислав Борисов и Катерина Прончева, X клас, Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“, гр. Пловдив
 • Научен ръководител: Невена Ичевска, учител по български език и литература, Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“, гр. Пловдив

II награда:

 • Тема: „Цветовете във фразеологията“
 • Автор: Емилия Карамфилова, X клас, Средно училище „Петко Рачов Славейков“, гр. Кърджали
 • Ръководител: Антония Маровска, учител по БЕЛ, СУ „П. Р. Славейков“, гр. Кърджали
 • Консултант: доц. д-р Ваня Мичева, Институт за български език – БАН

Научна област „Литературознание“

І награда:

 • Тема: „Художественият свят на Христо Ботев през погледа на учениците“
 • Автор: Жулиде Муталибова, X клас, Средно училище „Петко Рачов Славейков“, гр. Кърджали
 • Ръководител: Антония Маровска, учител по БЕЛ, СУ „П. Р. Славейков“, гр. Кърджали
 • Консултант: доц. д-р Ваня Мичева, Институт за български език – БАН

Научна област „История“

І награда:

 • Тема: „Церемониалната зала на византийските императори във виртуалната реалност“
 • Автор: Мартин Гърбачев, XII клас, Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“, гр. София

II награда:

 • Тема „Генерал Владимир Вазов“
 • Автор: Иван Балабанов, X клас, Езикова гимназия, гр. Пловдив

Научна област „Социални отношения“

І награда:

 • Тема: „Остров Света Анастасия и Ченгене скеле – минало и настояще“
 • Автори: Магдалена Стоянова, ХІIб клас, Румяна Драгнева, ХІIб клас, Стоян Добрев, ХІIа клас, Христо Химитлийски, Хб клас, Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето“, гр. Бургас
 • Ръководители: Петя Кудева и Яна Иванова

II награда:

 • Тема: „Овластяване на жените в българския политически процес – тенденции и предизвикателства през XX и XXI век“
 • Автори: Стела Тодорова, Xв клас, Карина Стефанова, Xв клас, Александра Бахчеванова, Xг клас, Немска езикова гимназия „Гьоте“, гр. Бургас
 • Ръководител: д-р Тонка Костадинова, учител по история, Немска езикова гимназия „Гьоте“, гр. Бургас

Научна област „Етнология и фолклористика“

I награда:

 • Тема: „Архивът за Аспарухово: практически опит за отварянето, подреждането и оползотворяването на етнографски материали“
 • Автори: Надежда Добрева, Никол Данова, Георги Георгиев и Филип Чиков, XII и X клас, Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“, гр. Варна
 • Научни ръководители: Елеонора Николова, главен учител по български език и литература в СУХНИ – Варна; Марина Стоилова, бакалавър по антропология във Виенския университет; Мария Русева, старши учител по музика в СУХНИ – Варна

II награда:

 • Тема: „Духовни хоризонти на българите в Молдова“
 • Автори: Гилгамеш Алджабари, Ивета Стоянова, Мария Боева, XIIе клас, Езикова гимназия „Гео Милев“, гр. Добрич
 • Ръководител: Дияна Боева, преподавател по БЕЛ, ЕГ „Гео Милев“, гр. Добрич
 • Консултант (история): доц. д-р Цветелин Недков, Регионален исторически музей – гр. Добрич
 • Консултант (литература и междукултурни връзки): доц. д-р Христо Боев, преподавател по английска и американска литература, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Научна област „Философия“

I награда:

 • Тема: „Светът: между митология и философия“
 • Автор: Елина Атанасова, XI клас, 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ , гр. София
 • Ръководител: д-р Аглая Денкова, 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“

Наградени участници с проекти в област “Математика“

Жури в състав:

 • проф. Емил Колев, ИМИ – БАН – председател на журито
 • проф. Станислав Харизанов, ИМИ – БАН
 • доц. Христо Костадинов, ИМИ – БАН

оцени проектите в деветата конкурсна сесия на УчИ -БАН, както следва:

Грамоти за отлично представяне

 • Автор: Мария Дренчева, XI  клас, СМГ „Паисий Хилендарски“, гр. София
 • Тема на проекта: Независимост, доминиране и аналог на хипотезата на Уилкокс в сферичния шах
 • Научен р-л: Мирослав Маринов

 

 • Автор: Ясен Пенчев, XI клас ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, гр. Габрово
 • Тема на проекта: Върху някои вариации на близнаци в пермутации
 • Научен р-л: Мирослав Маринов

 

Първа награда

 • Автор: Демира Недева, X клас, МГ „Акад. Кирил Попов”, гр. Пловдив
 • Тема на проекта: Фиксирани системи на Shapley-Shubik и Banzhaf индексите с един или двама президенти
 • Научен р-л: Мирослав Маринов

 

 • Автор: Стивън Спасов XII клас, СМГ „Паисий Хилендарски“, гр. София
 • Тема на проекта: Двудиагонални разлагания на потенциално необратими структурирани матрици
 • Научен р-л: Пламен Коев

 

 • Автор: Стефан Гайдаров, X клас, МГ„Акад. Кирил Попов“, гр. Пловдив
 • Тема на проекта: Върху една задача на Титу Андрееску от олимпиада
 • Научен р-л: Консатнтин Делчев

 

Втора награда:

 • Автор: Деян Божков, X клас, Американски колеж в София
 • Тема на проекта: Разлагане на полиноми по модул прости числа
 • Научен р-л: Катерина Велчева

 

 • Автор: Никола Гюлев, X клас, МГ„Акад. Кирил Попов“ , гр. Пловдив
 • Тема на проекта: Доказателство на хипотезата на Думит-Гранвил-Кисилевски за
 • Научен р-л: Мирослав Маринов

 

 • Автор: Павлин Христов Панов, IX клас, ПМГ„Иван Вазов“, гр. Добрич
 • Тема на проекта: Теория на групите в кубчето на Рубик
 • Научен р-л: Светлана Василева

 

Грамота за успешен дебют

 • Автор: Антонина Рашева, XI клас, 91. НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“, гр. София
 • Тема на проекта: Птолемей, Кейси и Фойербах
 • Научен р-л: Даниела Петрова

 

Наградени участници с проекти в областите:

 “Биология, биомедицина; биоразнообразие и екология “

Жури в състав:

 • чл.-кор. Димитър Асенов Иванов, ИБЕИ – председател на журито,
 • доц. Емилия Петрова, ИЕМПАМ
 • проф. Петър Желев, Лесотехнически универистет

оцени проектите в деветата конкурсна сесия на УчИ БАН, както следва:

І награда:

 • «Проучване качеството на водата и седиментите в силистренския сектор на река Дунав.»
 • Автор: Мохаммад – Мурад Рашад Халвани, XII клас, Обединен детски комплекс (ОДК), град Силистра
 • Научен ръководител: Йорданка Маринова, учител по химия и екология в ОДК- Силистра; Научни консултанти: проф. Диана Рабаджиева, Институт по обща и неорганична химия, БАН; проф. Ирена Пейчева и доц. Златка Милаковска – Геологически институт – БАН.

ІI награда:

 • «Биоматериали в човешкото тяло. Устройства за мониторинг на здравето»
 • Автори: Стоян Добрев и Алекс Цветанов, X клас, НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, гр. София
 • Научен р-л – доц. Вера Кольовска, ИЕМПАМ – БАН; Консултанти: инж. Васил Кольовски и инж. Димитър Димитров

III награда:

 • „Райският газ – Ад или Рай? 30-те секунди в Рая, които всъщност са по-близо до Ада“.
 • Автори: Симона Николова и Мартин Тодоров, XII клас, Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Димитър Димов“, гр. Плевен
 • Научен р-л – Людмила Бояджиева – преподавател по биология и химия

III награда:

 • „ Вибрионите – опасни и безвредни”
 • Автори: Андреас-Стефанос Константинос Кицос и Тодор Белев, Първа АЕГ и Втора АЕГ, гр. София.
 • Научен р-л: доц. Вера Кольовска, ИЕМПАМ – БАН; Научни консултанти: проф. д-р Димитър Масларов, гл. ас. дмн Румяна Енева

III награда:

 • „За билките и медицината”
 • Автори: Вяра Георгиева и Иво Цонев, IX клас, ПМГ „Иван Вазов“, Добрич
 • Научни консултанти: д-р Светлана Василева, учител по информатика, ПМГ „Иван Вазов”, Добрич Иван Георгиев, Медицински университет, гр. Плевен

Поощрителни награди (подредени са по реда на представянето на докладите):

 • „Термографски изменения в мускулите на ръката при контролирано писане“
 • Автори: Кристиан Найденов, Ема Станева, Венцислав Дунев, Теодор Асенов, Атанас Диамандиев, X клас, Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ , гр. София
 • Научен р-л: Емануил Найденов, Клиника и катедра по неврохирургия, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ гр. София

 

 • „Влиянието на компютрите върху човека на ниво атоми, молекули, йони, клетки, тъкани, органи, системи, организъм”
 • Автор: Христина Лозанова – 91-ва немска езикова гимназия, София.
 • Научен р-л: Ирина Славкова

 

 • „Бойци в борбата с рака“
 • Автор: Габриела Лазарова, XI клас. Езикова гимназия ,,Акад. Л. Стоянов‘‘, гр. Благоевград
 • Научен р-л: Дамяна Грънчарова, учител по химия, физика и астрономия в Езикова гимназия ,,Акад. Л. Стоянов‘‘, гр. Благоевград

 

 • „Стабилност на генома – устойчиво развитие“
 • Автори: Александра Христова, XI клас, Александър Будуров, XII клас, Стефан Василев XII клас, Средно училище „Стоян Заимов“, гр. Плевен
 • Научен р-л: Катя Трифонова, учител по БЗО, доц. Милена Георгиева – научен ръководител, Институт по молекулярна биология – БАН

 

 • „Пасивната къща – строителният стандарт на бъдещето“
 • Автори: Розалина Влахова и Анастасия Алексиева, XIIв клас, Профилирана природоматематическа гимназия „Добри Чинтулов“, гр. Сливен
 • Научен р-л: Цветалина Топракчиева, старши учител по история и цивилизация, ППМГ „Добри Чинтулов“, гр. Сливен

 

 • „Асоциация между генетични варианти и човешки заболявания”
 • Автори: Мария Кирилова, XII клас, Весела Николова, X клас, Математическа гимназия „Баба Тонка“, гр. Русе
 • Научен р-л: Ванеса Гецева, доктор от Колумбийския университет

 

Наградени участници с проекти в област Информатика и информационни технологии

 • Жури в състав: доц. Златогор Минчев (Председател, ИИКТ-БАН, ИМИ-БАН), и членове: доц. д-р Евгения Сендова, гл. ас. д-р Тодор Брънзов (ИМИ-БАН), проф. Николай Златов (ИМ-БАН), класира участниците в направление „Информатика и информационни технологии“ в 9-та сесия на Ученическия институт на БАН (подредени по азбучен ред на първото име):

НАГРАДИ ЗА ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ – I МЯСТО:

 

 • Автор: Анакин Ърфан, XII клас, МГ „Баба Тонка“, Русе
 • Тема: „TiHub – платформа за автоматизирана оценка“
 • Ръководител: Сюзан Феимова, МГ „Баба Тонка“, Русе

 

 • Автор: Делян Бойчев, ПМГ „Васил Друмев“, Велико Търново
 • Тема: „Повишаване на интерпретируемостта на моделите за компютърно зрение“
 • Ръководител: Христо Тодоров, Станфордски универистет, Калифорния, САЩ

 

 • Автор: Мирослав Балев, XI клас, НПМГ „Акад. Л. Чакалов”, София
 • Тема: „Вътрешна система за Регионално управление на образованието – София-град“
 • Ръководител: Мирослава Николова, НПМГ „Акад. Л. Чакалов”, София

 

 • Автор: Стоян Ганчев, X клас, МГ „Кирил Попов“, Пловдив
 • Тема: „Откриване и анализ на симптомите на грип с хардуер за обратна връзка в реално време“
 • Ръководител: Габриела Чавгова, ТУ, Айндховен, Нидерландия

 

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ:

 • Автори: Велислав Митрев и Николай Паришев, VII клас, МГ „Баба Тонка“, Русе,
 • Тема: „Изобразяване на музикални инструменти чрез основни символи и знаци“
 • Ръководител: Сюзан Феимова, МГ „Баба Тонка“, Русе

 

 • Автор: Габриел Горанов, VIII клас, ПМПГ „Св. Климент Охридски“, Монтана
 • Тема: „IBLend“
 • Ръководител: Бистра ЦоневаЛуканова, ПМПГ „Св. Климент Охридски“, Монтана

 

 • Автор: Даниел Колев, Мартин Костов, X клас, 125 СУ „Боян Пенев“,София
 • Тема: “CryptoPI”
 • Ръководител: Фабиен Теофанис Кунис, 125 СУ „Боян Пенев“,София

 

 • Автори: Никола Великов и Любослав Димов , VII клас, МГ „Баба Тонка“, Русе
 • Тема: „Познай столицата – игра“
 • Ръководител: Сюзан Феимова, МГ „Баба Тонка“, Русе

 

 • Автори: Светлозара Кирова, Никол Георгиева, XI клас, МГ „Баба Тонка“, Русе
 • Тема: „Математиката в балетното изкуство“
 • Ръководител: Сюзан Феимова, МГ „Баба Тонка“, Русе

 

НАГРАДА ЗА ДЕБЮТ:

 

 • Автори: Ивелин Василев, Никол Николова, VI клас, МГ „Кирил Попов“, Пловдив
 • Тема: „Здравословно хранене + спорт = успех!“
 • Ръководител: Дарина Брънчева, МГ „Кирил Попов“, Пловдив

 

ПОЧЕТНИ ГРАМОТИ:

 • Автори: Деян Хаджи-Манич, Анастасия Людмилова, XI клас, МГ „д-р Петър Берон“, Варна
 • Тема: „Контрол на движението“
 • Ръководител: Елеонора Павлова, МГ „д-р Петър Берон“, Варна

 

 • Радостин Чолаков, XI клас, МГ „Кирил Попов“, Пловдив
 • Тема: „Ефективни, ориентирани към задачи диалогови системи с избор на отговор като спомагателна задача“

 

Наградени участници в област „Изобразително изкуство“

Жури в състав:

 • Д-р Христина Кюркчийска, изкуствовед, Регионален исторически музей, София
 • Ас. Асен Игнатов, НПМ-БАН, илюстратор, член на ДАФНИ

Специална награда:

 • Автор: Вяра Пламенова Пенчева, VII клас, ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, гр. Габрово
 • Научен ръководител: Румен Трифонов, Детска школа „Енкаустика“ – Габрово
 • За проект: Икона със заглавие: „Света Богородица с Младенеца“

Награда за дебют журито определи за Аника Нгуен Дък, XI клас, Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“, гр. София за представянето й с проект: „Седемте мои ценности“.

Ръководител: Радостина Драгиева,  преподавател в Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“, гр. София