Наука

4 конкурса по международни програми за общо 3 млн. лева представя Фонд „Научни изследвания“ на 16 януари в БАН

Фонд „Научни изследвания“

На 16 януари Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) ще представи четири нови конкурса по международни научни програми на обща стойност 3 050 000 лева. Това ще се случи от 15:30 ч. в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН на ул. 15 ноември №1.

Целта на процедурите по програми за двустранно сътрудничество е подкрепа на дейности, свързани с международно научно и технологично сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“, в съответствие със съответните двустранни договорености и националните законодателства на всяка от държавите.

„КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО – БЪЛГАРИЯ – КИТАЙ – ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ 2019“

Научните областите, в които ще бъдат финансирани проектите, са:

 • устойчиво селско стопанство, храни и биотехнологии;
 • информационни и комуникационни технологии;
 • здраве и биомедицина.

Прогнозният общ бюджет на конкурса е 750 000 лв., от които 375 000 лв. от бюджета на ФНИ за 2020 г. Минималната сума за всеки отделен проект е 150 000 лв., максималната сума е 250 000 лв.  Срок за изпълнение на одобрените проекти: 36 месеца.

Пълният текст на поканата и документите за участие в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Китай – изследователски проекти 2019“ ще намерите тук: https://www.fni.bg/?q=node/1041

„КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО – БЪЛГАРИЯ – КИТАЙ 2019 Г.“

Научните областите, в които ще бъдат финансирани проектите, са:

 • биотехнологии;
 • устойчиво земеделие;
 • информационни и комуникационни технологии;
 • енергетика и опазване на околната среда;
 • медицински науки;
 • химия и инженерна химия;
 • физически науки;
 • технически науки;
 • икономика и мениджмънт.

Прогнозният общ бюджет на конкурса е 600 000 лв. Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата процедура следва да бъде съобразен с допустимите разходи и да бъде с максималната сума за всеки отделен проект е 40 000 лв.

Пълният текст на поканата и документите за участие в конкурс с проектни предложения в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Китай 2019 г.“ ще намерите тук: https://www.fni.bg/?q=node/1043

„КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО – БЪЛГАРИЯ – РУСИЯ 2019-2020 Г.“

Ще бъдат финансирани проекти в следните научни области, както следва:

 • Математика, механика;
 • Физика и астрономия;
 • Химия и материалознание;
 • Биология;
 • Науки за Земята;
 • Информационни и комуникационни технологии и компютърни системи;
 • Основи на инженерните науки;
 • История, археология, етнология и антропология, философия, политология, социология, право, история на науката и технологиите, икономика;
 • Филология и история на изкуствата;
 • Психология, основни проблеми на образованието, социални проблеми на човешкото здраве и екология;
 • Глобални проблеми и международни отношения;
 • Психология, педагогически науки;
 • Основи на медицинските науки;
 • Основи на селскостопанските науки.

Прогнозният общ бюджет на конкурса е 1 400 000 лв., от които 700 000 лв. от бюджета за 2020 г. Ще бъдат финансирани до 35 научни проекта. Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата процедура следва да бъде съобразен с допустимите разходи и да бъде с максимална сума за всеки отделен проект – 40 000 лв.

Пълният текст на поканата и документите за участие в конкурс с проектни предложения в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Русия 2019-2020 г.“ ще намерите тук:  https://www.fni.bg/?q=node/1045

КОНКУРС С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА ICT-AGRI-FOOD

Основните цели на програмата ICT-AGRI-FOOD са насочени към подкрепа на транснационални научно-изследователски проекти, които предлагат иновативни решения за създаване и поддържане на устойчиви системи в аграрния сектор. Проектите ще се реализират от консорциум, в който трябва да участват научни колективи от поне три европейски държави, представени от съответните финансиращи организации.

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 300 000 лева, с максимална сума за един проект до 150 000 лева. като се предвижда да бъдат финансирани до 2 проекта с участие на български научни колективи.

Пълният текст на поканата и документите за участие в Конкурс с проектни предложения по програма ICT-AGRI-FOOD ще намерите тук:  https://www.fni.bg/?q=node/1049