Образование

33-ма ученици взеха участие в Седмицата на олимпийската математика на Института по математика и информатика

33-ма ученици взеха участие в Седмицата на олимпийската математика на Института по математика и информатика

В началото на тази година Института по математика и информатика към БАН организира традиционната Седмица на олимпийската математика с цел да открива и развива математическия талант на ученици от 9. до 12. клас. В математическия маратон, който се проведе от 2 до 6 януари, взеха участие 33-ма ученици от Бургас, Варна, Габрово, Силистра и София. Паралелно с него се проведе и вторият Семинар по олимпийска математика за учители, който се организира благодарение на програма „Образование с наука“ на БАН и МОН.

Седмица на олимпийската математика (СОМ) се провежда за шеста поредна година. Традиционно инициативата се осъществява със съдействието на фондация „Георги Чиликов“ и Американска Фондация за България. Тази година Седмицата на олимпийската математика в ИМИ се организира в рамките на програма „Образование с наука“, която стартира миналата година и е съвместна инициатива на Министерството на образованието и науката и Българската академия на науките.

С подготовката на учениците, както и с провеждането на Седмицата, са ангажирани някои от най-видните ни преподаватели и учени, повечето от които имат дългогодишен опит в работата с ученици и подготвянето им за международни състезания. В тазгодишното издание на СОМ участваха чл.-кор. Николай Николов (ИМИ–БАН), проф. дмн Петър Бойваленков (ИМИ–БАН), проф. Емил Колев (ИМИ–БАН), проф. Иван Ланджев (НБУ и ИМИ–БАН), доц. д-р Станислав Харизанов (ИИКТ и ИМИ–БАН), гл. ас. Стоян Боев (НБУ), гл. ас. Стефан Герджиков, Александър Иванов и Кирил Бангачев (Принстън).

По регламент, за участие в СОМ се класират първите десет ученици с най-висок рейтинг от състезанията през последната година за всеки от класовете 9.-12., общо покани за участие в Седмицата получават 40 ученици, като тази година поканените бяха 42-ма, поради дележ на 10. място в два от класовете. Традиционно, програмата на Седмицата включва четири тематични контролни в стил Международна олимпиада, по едно във всяка от основните олимпийски области – алгебра, геометрия, комбинаторика и теория на числата. Освен на контролните, учениците имат възможност да демонстрират своите знания и чрез представяне на доклади на олимпийска тематика. На тази СОМ бяха представени 8 доклада.

Програмата включи и дискусия за  подготовката на националните отбори за участие в международни състезания по математика. Финaлът нa мaтeмaтичecĸия мapaтoн бe в понеделник, на 6 янyapи, ĸoгaтo ce пpoвeдe ĸoнтpoлнo пo ĸoмбинaтopиĸa и aнaлиз нa пpoтeĸлaтa пoдгoтoвĸa.

Паралелно със Седмицата на олимпийската математика на 4 и 5 януари в ИМИ се проведе и вторият Семинар по олимпийска математика, който се организира в рамките на проект „Съвременни методи и тематики в олимпиадите по математика“ по програма „Образование с наука“ на МОН и БАН. В семинара взеха участие учители от Враца, Пазарджик, Плевен и София.

Програмата на семинара включи обсъждане на програми за извънкласна работа по „олимпийските” дисциплини алгебра, геометрия, комбинаторика и теория на числата с оглед на модерните тенденции за развитието им, дискусии на актуални теми и лекции.

В първия ден на семинара, член-кореспондент Николай Николов от ИМИ изнесе лекция на тема „Метод на безкрайното спускане в теория на числата“ , а д-р Стоян Боев от Нов български университет представи темата за ролята на построителните задачи в олимпийската подготовка по геометрия.

На 5 януари участниците в семинара бяха запознати с тенденциите в трудните задачи по комбинаторика в Балканската и Международната олимпиади по математика от доц. д-р Станислав Харизанов (ИИКТ/ИМИ-БАН). Темата „Приложения на линейната алгебра в комбинаториката“ представи проф. дмн Петър Бойваленков (ИМИ-БАН).

Във всеки от двата семинарни дни преподавателите разработваха и примерни теми за извънкласна работа по алгебра и геометрия.

Бе проведена дискусия и с учениците, и с учителите относно съставянето на книгата „Олимпийски теми 2020“. По предложение на проф. Бойваленков и доц. Харизанов в книгата ще бъдат включени и разработки на учители (досега са включвани само на ученици).

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!