20 години България е пълноправен член на CERN - Европейска лаборатория по физика на елементарните частици (програма)
Наука

20 години България е член на CERN – Европейската лаборатория по физика на елементарните частици (програма)

Тази година отбелязваме 20 години от приемането на България за пълноправен член на Европейската лаборатория по физика на елементарните частици (CERN). Проектът LHC (Големият адронен колайдер) направи CERN световен лидер в областта на физиката на елементарните частици. Първата фаза на експериментите на колайдера беше увенчана с откриването на предсказания преди половин век бозон на Хигс, който беше единственият липсващ елемент в Стандартния модел на елементарните частици.

CERN развива и ред образователни програми, поддържа инициативата за свободен достъп до научна информация (Open Access), а създаденият в него World Wide Web промени необратимо развитието на човешката цивилизация.

Днес CERN има 23 страни-членки (България е 20-ата от тях), 8 асоциирани членки и протоколи за сътрудничество с още 40 страни, като вече отдавна е надрасъл своите формални граници и от европейска се е превърнал в световна лаборатория, с 2300 постоянни сътрудници, над 1000 стипендианти и близо 13000 асоциирани изследователи от над 100 националности от цял свят.

На 3 юни 1999 г. XXXVIII Народно събрание ратифицира Конвенцията на ЦЕРН и приложения към нея Финансов протокол, а на 11 юни 1999 г. България е обявена официално от ЮНЕСКО за пълноправен член на ЦЕРН. Български учени, инженери и техници от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ИЯИЯЕ, ИИКТ и ИР на БАН, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и НЦРЗ участват активно в научните изследвания провеждани в организацията, като допринасят съществено за получаването на множество нови резултати за устройството на Вселената . Общо над 100 български специалисти сътрудничат с ЦЕРН.

По случай 20-ата годишнина от пълноправното членство на България в организацията, Министерството на образованието и науката, Софийският университет „Св. Кл. Охридски“ и БАН организират с любезното съдействие на София Тех Парк изложба, посветена на настоящето и бъдещето на CERN, българското присъствие в различните изследователски и образователни програми и новите перспективи за научно сътрудничество и технологичен трансфер пред българските научно-изследователски институции и българския бизнес.

Изложбата ще бъде открита на 21 ноември от 11.30 часа в София Тех Парк. Гости на откриването ще бъдат Генералният директор на CERN д-р Фабиола Джианоти и министърът на образованието и науката г-н Красимир Вълчев.

В програмата на изложбата, която ще бъде отворена до 28 ноември, от 10 до 17 часа всеки ден, са включени ежедневни лекции (от 11:00 и 15:00) по актуални теми от разностранната изследователска дейност на CERN в областта на фундаменталните изследвания и техните приложения.

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!