Наука

20 години без акад. Любомир Илиев – пионер в развитието на компютърните науки в България

20 години без акад. Любомир Илиев – пионер в развитието на компютърните науки в България

На 6 юни 2020 г. се навършват 20 години от смъртта на акад. Любомир Илиев. Той е в основата на развитието на българската информатика и образованието по математика. Акад. Илиев е движещата сила за създаването на първия изчислителен център у нас и на първите български компютър и електронен калкулатор. От Института по математика и информатика към БАН припомниха, че благодарение на неговите усилия България днес заема достойно място в тези две области на науката.

Акад. Илиев допринася много за съвременното развитие на образованието по математика и информатика на всички нива. Той е един от инициаторите на създаването на математическите гимназии в страната и на Националната математическа гимназия в София.

През 1970 г. акад. Любомир Илиев и акад. Благовест Сендов са в основата на въвеждането на тристепенното университетско образование по математика, което 20 години по-късно е въведено във всички университети в Европа. По това време се създава и Единният център по математика и механика, който обединява капацитета на математиците от БАН и от Софийския университет.

Като директор на Института по математика от 1964 до 1988 г. акад. Илиев се грижи за научното израстване на плеяда млади хора, които днес са сред световния елит в своите области.

Благодарение на акад. Илиев Съюзът на математиците в България има днешния си облик, като обединява математици и информатици на всички нива. Акад. Илиев допринася много и за издателската дейност на Института по математика и информатика и на Съюза на математиците в България.

Той е роден е във Велико Търново на 20 април 1913 г. През 1936 г. завършва математика в Софийския университет. Работи в областта на комплексния анализ. Специализира в Мюнхен. От 1938 г. е доктор на математическите науки, от 1952 г. – професор и ръководител на Катедрата по висш анализ на Софийския университет. От 1958 г. е член-кореспондент на БАН, а от 1967 г. – академик

Акад. Илиев заедно с акад. Ангел Ангелов са сред удостоените с наградата „Computer Pioneer“ (1996) на IEEE Computer Society за развитието на компютърните науки и производство в България.