Наука Образование

13 млади учени започнаха обучението си в третото издание на „Предприемачи в науката“ на фондация „Карол Знание“

13 млади учени започнаха обучението си в третото издание на „Предприемачи в науката“ на фондация „Карол Знание“

Днес започна третото издание на безплатното обучение „Предприемачи в науката“ на фондация „Карол Знание“. Този сезон в него ще участват 13 млади учени, които след завършването на програмата ще участват в конкурса „Предприемач в науката“ с награда 30 000 лева. Участниците ще бъдат обучавани от лектори, които са успешни предприемачи и водещи учени освен от България, така и от Бостън, Лондон, Цюрих, Лозана и Милано, както и от победителите от предните две издания на конкурса.

Младите учени тази година са Анелия Караджинова-Ферер, Антон Пулийски, Ваньо Везиров, Диян Ганев, Евдокия Белина, Константина Стефанова, Мирослав Генов, Никола Гривов, Росен Иванов, Свилен Попов, София Славова, Стефан Ставрев и Таня Йорданова. 

Основните етапи на програмата са обучение „Предприемачи в науката“ и Конкурс за годишна стипендия „Предприемач в науката“ с награда 30 000 лв.

Програмата е разработена за развитие на умения, които са ключови за реализацията на научни проекти. Тази година обучението е изцяло онлайн и ще приключи на 2 декември. Основната цел е изграждане на предприемаческо мислене и умения, които ще позволят на учените да търсят най-адекватното продължение на своята научна работа към индустрията, създаване на партньорства, осигуряване на финансиране, стартиращ бизнес, патент или друг вид реализация.

Носителят на годишната награда, в размер на 30 000 лв., се избира от жури в конкурс, проведен след края на обучението. Наградата ще бъде получена през 2021 г. В конкурса кандидатстват само участници, завършили пълния курс на обучението „Предприемачи в науката“.

Кой кой е в „Предприемачи в науката“ 2020?

Анелия Караджинова-Ферер

 • Доктор по физика от University of Helsinki и Helsinki Institute of Physics, Финландия
 • Era chair изследовател към проект Рaradesec на Institut Ruđer Bošković, Хърватия
 • Проект: Thrace DSI Engineering Group – Проектиране, конструиране и въвеждане в експлоатация на лаборатории; разработване на концепции за сензори, детектори и инструменти от ново поколение
 • В науката мечтая…да разгадая тайните на Вселената. От отключване на субатомните сили, които позволяват съществуването на материята, до получаване на прозрения в тайното царство на тъмната материя и тъмната енергия, които свързват галактиките. Чрез използването на детектори на елементарни частици и свързаните с тях технологии, ние не само открихме кварките, лептоните, мюоните и Хигс бозонът, но също така създадохме ядрената медицина, сензорите за аерокосмически и автомобилни приложения, както и постигнахме напредък в роботиката, фотоволтаичните панели и взаимосвързаните електронни устройства (Internet of Things).
 • Искам…продължа усилията ми в разработването на детектори от следващо поколение. Искам да използвам научните си знания в сътрудничество с колегите от цял свят, за да развивам сферата на инструменталните технологии.
 • Ще…изградя инженерна компания с екип от отдадени изследователи, която ще направи необходимите технологични пробиви, за да разработи инструментални технологии, които допълнително да обогатят нашето разбиране за вселената около нас и да подобрат нашето качество на живот.

Антон Пулийски

 • Докторант в ТУ – София, Факултет по Транспорт
 • Председател на Асоциация „Обеднинено дрон общество“, ръководител на международния проект Drone ARENA
 • Проект: Производство на малки дронове и професионално обучение за тяхното управление
 • В науката мечтая…интердисциплинарността да бъде все по-добре разбрана. Искам…да творя в приятелска среда измежду съмишленици. Ще…продължа да вярвам във взаимосподелеността на идеи и ресурси.

Ваньо Везиров

 • OS IMPLANTS LTD, основател и изп. директор, лекар
 • Проект: OS IMPLANTS – 3D принтиране на медицински продукти
 • В науката мечтая…да видя с очите си десетки 3D принтери как принтират медицината на бъдещето.
 • Искам…да знаеш, че бъдещето е днес.
 • Ще…бъде супер, ако си подаряваме повече вдъхновение.

Диян Ганев

 • Global Regenerative Academy, основател и изп. директор, лекар
 • Проект: GLOBAL REGENERATIVE GROUP – регенеративна медицина, обучение и иновативни продукти
 • В науката мечтая…за бъдеще, в което намираме умни решения на днешните проблеми на цивилизацията. Науката или откриването на познания е цивилизационна привилегия на нациите. Ние трябва като човечество да се откажем от старите начини на боравене с материята и да признаем, че сме изостанали. Паралелно с това да създадем технологии, с които да подобрим живота и здравето на хората.
 • Искам…да видя хъс в това да преследваме интелигентните решения. Желанието не е само мое, а на цяло едно поколение, което вижда смисъла от това да правим нещата по един по различен начин. „Мисли по-различно“ беше казано от една известна компания.
 • Ще…продължа да следвам утвърдения от мен път. Бъдещето е само за тези, които уважават себе си и своята мисия. Бъдещето е за смелите, защото означава риск. А поемането на риск е следствие от мисловни конструкти на съзнанието като например това да имаш надежда, фундаментална убеденост за истина. Ето че отново се връщаме в днешното време, защото това са поведенчески качества на подрастващите, които ние ще възпитаме в тях.

Евдокия Белина

 • Асистент, Институт по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски“ при БАН, докторант
 • Проект: Разработване на бързи антигенни тестове за ранна диагностика на COVID-19
 • В науката мечтая…да направя нашия свят едно по-хубаво място!
 • Искам…да разбера всичко и да бъда част от този красив свят!
 • Ще…продължавам да се боря и обогатявам, тъй като призванието за мен не е работа, а удоволствие!

Константина Стефанова

 • Главен асистент, Институт по инженерна химия – БАН, доктор
 • Проект: Вентилацията като екологично средство против развитието на плесените и гъбичките
 • В науката мечтая … да допренеса за екологичнини решения, свързани с пречистването на въздуха и водата.
 • Искам … да убедя всеки, че инженерната химия е достъпна и приложима в ежеднивието ни.
 • Ще … положа всички необходими усилия, за да превърна идеите си в реалност.

Мирослав Генов

 • Институт по Биология и Имунология на Размножаването – БАН, докторант, ветеринарен лекар
 • Член на The European Veterinary Society for Small Animal Reproduction
 • Проект: Изграждане на репродуктивна лаборатория с банка за семенен материал от кучета и котки
 • В науката мечтая…България да заеме достойното си място сред водещите страни в репродукцията в Европа.
 • Искам…да използвам известните научни факти и постижения от миналото в работата си днес, така че да създам нещо ново, което да е полезно и значимо за човечеството в бъдещето.
 • Ще…дам всичко от себе си!

Никола Гривов

 • Global Regenerative Trade, изп. директор, лекар
 • Проект: GLOBAL REGENERATIVE GROUP – регенеративна медицина и иновативни продукти

Росен Иванов

 • Главен асистент, Минно-геоложки униврситет „Св. Иван Рилски“, доктор
 • Проект: Пасивни системи за пречистване на отпадъчни води с паралелен добив на енергия
 • В науката мечтая…да оставя следа.
 • Искам…да работя с млади хора, да подкрепям ентусиазма им и да ги мотивирам да разгърнат потенциала си.
 • Ще…се боря!

Свилен Попов

 • Асистент, Институт по механика – БАН, докторант
 • Проект: Материалознание и Изследване на устойчивостта на конструкции, съставени от въглеродни наноматериали
 • В науката мечтая…да видя чистота и прозрачност, конкурентност и всеотдайност, за да може наистина да се творят стойностни неща, които да придават добавена стойност и да допринасят за развитието на човечеството.
 • Искам…да имам възможност да променя някои принципи в науката – тя от елитарна, да се превърне в хуманна. От такава за малцина привилегировани, да бъде достъпна и отворена за всички, всеки би трябвало да има право да участва в нея.
 • Ще…допринеса, с каквото мога, за да осъществя горните две намерения.

София Славова

 • Асистент, Институт по обща и неорганична химия – БАН, докторант
 • Проект: Създаване на научна анимация „Тайните на химичната еволюция. От формамид до градивните елементи на ДНК и РНК“
 • В науката мечтая…да открия коренните причини, за да творя бъдеще.
 • Искам…да бъда част от прогреса, създаващ мост между настояще и бъдеще.
 • Ще…надникна в непознати кътчета на научното познание, за да ги споделя с вас.

Стефан Ставрев

 • Асистент, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, докторант
 • Тема: Изграждане на танков тренажор – математическо моделиране, симулации, игрови технологии
 • В науката мечтая…да достигам нови научни хоризонти, които да подобрят човешкия начин на живот.
 • Искам…да работя на пресечната линия между науката и бизнеса. Това е мястото, където се случват иновациите и се зараждат полезните модели за развитие на нашето общество.
 • Ще…бъда дисциплиниран и взискателен към себе си и ще мотивирам следващите млади таланти да се занимават с наука.

Таня Йорданова

 • Доктор по „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)“ СА „Д.Ценов“
 • Магистър по финанси, специалност „Финансов мениджмънт“ от СА “Д. Ценов“, Свищов
 • Тема: “Мобилна образователна лаборатория по управление на лични финанси“
 • В науката мечтая…да продължа, да търся иновативни решения на значими проблеми.
 • Искам…да реализирам мечтите си.
 • Ще…съхраня изследователския си дух.