Образование

ЧСУ Izzi Science for Kids представя своя учител по БЕЛ Светослав Стойчев

ЧСУ Izzi Science for Kids представя своя учител по БЕЛ Светослав Стойчев

ЧСУ Izzi Science for Kids предоставя двуезично обучение по природни и обществени науки, следващо изискванията на Cambridge International и МОН. Освен че се грижи за балансираното и правилно поднесено образование на учениците си, училището подкрепя развитието на млади учители, като им предоставя възможност да работят заедно в екипа му от опитни и висококвалифицирани преподаватели.

От началото на учебната година с учениците ще работи Светослав Стойчев, който ви представяме днес. Той ще допринесе за интересните занимания в часовете по литература и литературния клуб.

Какво прави училище Izzi Science for Kids различно и полезно за децата и за техните родители? 

Сенека има сентенцията: Non scholae, sed vitae discimus, която се превежда като: “Не за училището — за живота да се учим!”. Мисля, че тези думи напълно се припокриват с принципите на ЧСУ Izzi Science for Kids.

Училището успява изключително добре да съчетае иновативни методи с най-добрите страни на традиционното образование. Смятам, че свободата, която училището предоставя както спрямо учениците, така и спрямо учителите, е безценна. Благодарение на нея още първото впечатление е за креативно, стимулиращо и подкрепящо пространство. Всичко това запълва думите „образование“, „учител“ и „училище“ със съдържание – в Izzi Science for Kids образованието не е базирано просто на сухи факти, учителят не само диктува и пише оценки, а училището не е неприятно място, от което децата бързат да се приберат. Izzi Science for Kids е една магия!

С какво смяташ, че ще си полезен? Къде е твоята сила като учител? 

Според мен в нашата образователна система имаме тежък дефицит на качествена хуманитаристика, а без нея се губи много, защото различните науки не могат да съществуват пълноценно една без друга. Като човек, изучавал усилено тъкмо хуманитарни науки, смятам, че мога да бъда полезен член в екипа на Izzi Science for Kids и да допринеса за едно комплексно изучаване както на природните науки, така и на хуманитаристиката.

Като учител смятам, че основният принцип в преподаването ми е обичта – към учениците, към професията, към науката. Аз обичам литературата и науката за литературата и искам да предавам тази страст на учениците, защото знанието трябва да бъде споделяно.

Какъв преподавателски опит имаш? Какво от професионалния ти път дотук ще ти е най-полезно при работата с деца?

Опитът ми в преподаването започва от литературен клуб в Националната гимназия за древни езици и култури, в който с осмокласниците разглеждахме тенденциите в масовата култура през историята на научната фантастика. Впоследствие преподавах на 8. и 10. клас, като опитът, който почерпих най-вече сред десетокласниците, ме научи да стимулирам и да давам път за развитие дори на ученици, крайно апатични към учебния процес. Научих се да работя в среда, в която моята наука не е любим предмет и с достатъчно усилия да успея да променя това. Убедих се, че децата просто са си деца и ако с тях се работи с нужните любов, внимание и отношение, резултатите не закъсняват.