Образование

ЧСУ Izzi Science for Kids представя своя предучилищен педагог Мая Недева

ЧСУ Izzi Science for Kids представя своя предучилищен педагог Мая Недева 

ЧСУ Izzi Science for Kids открива възможност за допълнителен прием на деца, родени през 2015 и 2016 г. Те ще станат част от предучилищните групи на училището, което предоставя двуезично обучение по природни и обществени науки за деца от 5-годишна възраст.

Днес Ви представяме Мая Недева, която се присъединява към екипа от предучилищни педагози на Izzi Science for Kids. Тя има дългогодишен опит като  педагог именно на деца до 6-годишна възраст. Мая подхожда с усмивка и много обич към всяко дете в класната стая и се старае не само да посее семенцето на новото знание, но и да възпита важни общочовешки качества.

Чрез емоционално поставяне на образователните задачи и използване на различни подходи и подходящи стимули тя реализира потенциала на децата. Използва различни игрови похвати, подпомага и провокира детското личностно и творческо развитие.

Основната ѝ цел е децата да овладеят правилно знанията, уменията и навиците и да израстват в психологическо, физическо и емоционално отношение.

Какво прави училище Izzi Science for Kids различно и полезно за децата и за техните родители?  

Училище Izzi Science for Kids e уютен храм на знанието и образованието, в който учители и деца работят заедно в спокойна и стимулираща среда. При първото ми влизане в сградите на Izzi Science for Kids се впечатлих от две неща – усмивките по лицата на всички колеги и ентусиазма, с който учениците искат сами да откриват истините за света около себе си.

Програмата по наука на училището предоставя уникална възможност учениците от ранна възраст да попаднат в ситуации, които ги провокират да разсъждават и да разширяват общата си култура. В предучилищна възраст те възприемат заниманията като игра или забавление, но неусетно всеки ден научават много нови неща. Стават все по-уверени в уменията си и стъпват здраво по пътя си към по-големите предизвикателства.

Програмата на училището дава възможност всяко дете да открие своя собствен интерес и да го развие по най-добрия възможен начин. Нямам търпение съвсем скоро да стана част от учителите, които подкрепят най-малките ученици в дългия процес за откриване на тяхното собствено и уникално АЗ.

С какво смяташ, че ще си полезна? Къде е твоята сила като учител? 

Към всяко дете пред мен подхождам с много обич и позитивно отношение, за да отговоря по най-добрия начин на неговите индивидуални нужди. Стремя се да провокирам учениците да мислят и да подхождат критично, а ги мотивирам в развитието им като личности. Опитвам се всеки ден да им помагам да разгърнат своите заложби и се надявам да ги науча не само на задължителния образователен материал, а и на ценности като доброта, любов и търпение.

За мен е важно в учебната стая децата да се чувстват спокойни и уверени. Полагам усилия да поддържам позитивни емоции у тях.

Какъв преподавателски опит имаш? Какво от професионалния ти път дотук ще ти е най-полезно при работата с деца? 

Имам дългогодишен опит като учител и възпитател на деца на възраст от 4 до 6 години. Работила съм в частни и държавни детски градини. Вярвам, че с годините практика съм намерила необходимия баланс между това да бъда приятел на децата и това да съм техен пример за подражание. Учениците в предучилищен етап имат нужда да виждат пред себе си правилни модели на поведение и общуване, които да следват.