Наука Образование

Четирима млади учени са на финал за докторантската стипендия на фондация „Карол Знание“

Четирима млади учени са на финал за докторантската стипендия на фондация „Карол Знание“

Тази сряда (13 януари) ще се проведе финалът на конкурса за докторантска стипендия от 8000 лева на фондация „Карол Знание“. Четирима млади учени ще представят проектите си пред експертното жури. Финалистите са д-р Виолета Снегарова от Медицинския университет – Варна, Мирослав Трънков от Пловдивския университет, Ния Тошкова от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и Националния природонаучен музей и Христо Рашеев от катедра Физикохимия в СУ.

Докторантската стипендия е персонална и се връчва от 2012 година от името на финансова група „Карол“. След учредяването на фондация „Карол Знание“ стипендията се предоставя от името на фондацията.

Кои са докторантите и какви са техните проекти?

Д-р Виолета Снегарова е докторант към катедра „Хигиена и епидемиология“ на Медицински университет „Проф. д-р Параскев  Стоянов“, Варна. Темата на нейния дисертационен труд е „Оценка на рискови фактори за микронутриентни дефицити – витамин Д, В9 и йонизиран калций при бременни жени във Варненския регион“.

Д-р Снегарова е специализант по Гастроентерология в МБАЛ-Варна – Военномедицинска академия. Член е на Български лекарски съюз (БЛС), на Управителния съвет на Асоциацията на младите хепатогастроентеролози в България (АМХБ), отговарящ за региона на Североизточна България с център гр.Варна, на Българско дружество по хранене и диететика (БДХД), Българско сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания (BASORD) и Българско дружество по колопроктология (BSC). По време на майчинството с двете си деца създава своя блог Medilatte.com, в който пише по теми, свързани с научните ѝ интереси – гастроентерология, хранене и диететика. Има стаж в Университетска болница Олщин, Полша, Катедра Кардиология. Надгражда знанията си с продължаващи обучения към БЛС, Дигитален колеж по диабет, електронно обучение към United European Gastroenterology : “Neuroendocrine tumors NET”.

Мирослав Трънков е докторант в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, катедра Компютърна информатика. Темата на дисертационния му труд е „Моделиране на невронни мрежи за анализ на финансови данни“.

Занимава се с научно-изследователска дейност в областта на изкуствения интелект, машинно обучение и невронни мрежи от пет години, последните две – професионално. Изследва възможностите за прогнозиране посоката на движение на пазарните котировки чрез моделирани изкуствени невронни мрежи. Вече има изградена автоматизирана рамка за Фундаментален анализ на финансови данни чрез методи на NER (Named Entity Recognition) и NLP (Natural Language Processing). Разработен е и невронен модел за търговия на злато. Тази година ще работи върху създаване на автоматизиран модел за търговия чрез лихвени проценти (Interest rates), икономическа сила (Economic strength) и парични и търговски потоци (Capital and trade flow). Успехът на работата му се дължи на факта, че невронните мрежи имат способността да намират самостоятелно решения на проблеми, като разпознават модели (шаблони) в периодично повтаряеми събития.

Участва в няколко научноизследователски проекта, както и в различни научни конференции и форуми.

Ния Тошкова е докторант в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и работи в Националния природонаучен музей. Тематичната рамка на нейния дисертационен труд е „Биология и екология на прилепи. Особености на зимуването на пещерни видове прилепи в България в контекста на глобални климатични промени“.

Изследователските ѝ интереси са в сферата на екофизиологията, имунологията, пещерната микробиология и хироптерологията (науката, която се занимава с изследването на прилепите). В проектите си съчетава високотехнологичен молекулярен анализ с класически микробиологични методи и теренни приключения. Участвала е в множество пещерни експедиции в България и няколко европейски държави. Изследва прилепи от 12 години и участва в редица големи европейски и световни проекти с Институт Макс Планк по орнитология, Група по сензорна екология, университета в Грайфсвалд, Operation Wallacea, остров Бътън (Индонезия), Университета в Копенхаген. Била е на стаж в Тихоокеанския център за екосистемни изследвания на Хавайските острови и в Институт Смитсониън за тропически изследвания в Гамбоа (Панама). През 2019 г. става част от управителния съвет на COST Акция CA18107 на тема „Climate change and bats: from science to conservation“. Същата година участва и в международна пещерно-изследователска експедиция в Национален парк „Мулу“ в Борнео, подкрепена от National Geographic и Bat Conservation International. Комуникатор на науката, съосновател съм на „Академията за малки изследователи“ към НПМ-БАН и съавтор на пътеводител из експозицията на музея „Приказка за един музей“.

Христо Рашеев е докторант в  направление Теоретична химия (Изчислителна химия) на катедра Физикохимия в СУ „Св. Климент Охридски“, където със същата специалност завършва магистратура с пълно отличие. Темата на докторантурата е „Моделиране на високоефективни електроди за метало-йонни батерии“.

Има научен стаж в University of Cambridge, Department of Material Science and Metallurgy, практика по „Erasmus+“ в Chalmers University of Technology, Гьотеборг, Швеция. Член е на Лабораторията по квантова и изчислителна химия във Факултета по химия и фармация на СУ. Една част от дисертацията му е посветена на квантово-химично моделиране на молекулно ниво на взаимодействията между йоните и разтворителя в електролита както и оценка на енергетичния аспект на процесите на солватация и десолватация в батерии на базата на един или два вида катиони. Резултатите са докладвани на поредица национални и международни конференции и обобщени в публикация, която в момента в процес на рецензиране в Journal of Physical Chemistry. Друг аспект в изследванията му е свързан с дизайн на нови органични електродни материали за литиево- и постлитиево-йонни батерии. Неговата идея е да се моделират материали, всички елементи на които да се включат в редокс-процеса. Според неговите проучвания съществува само един опит за направа на подобен материал в света.

Сега Христо участва в международни проекти и конференции, а като ученик е носител на  значителен брой отличия в национални и международни състезания по химия.

За 2020 година носител на стипендията е Владимир Николов, редовен докторант към Национален природонаучен музей при БАН. Той е един от малцината палеохистолози у нас и единственият палеохудожник. Важен успех в работата му е установяването на третата находка от нептичи динозавър в България. Със средствата от докторантската стипендия на фондация „Карол Знание“ стана възможна експедиция край град Трън това лято, за която младият учен разказва в поредицата Песента на титаните.

Фондация Карол Знание връчи наградите си за докторантска стипендия и „Предприемач в науката“ за 2020 г. (видео и снимки)
©MediaBricks.bg

Преди него за 2019 година отличието бе връчено на Галина Соколова. Тя е строителен инженер, завършва магистърска степен в УАСГ. Печели първа награда в конкурса на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране „Дипломна работа на годината за 2015 г.“ С темата на научната си разработка участва в Х Юбилейна международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“ (теория и практика за устойчиво бъдеще) през септември 2019 година във Варна. Докладът е отличен с награда „Най–добър доклад на млад учен“ на конференцията от Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС).

Фондация Карол Знание официално връчи докторантска стипендия и наградата Предприемач в науката
©MediaBricks.bg

За 2018 г. носител на стипендията бе Драгомира Стоянова – редовен докторант втора година в СУ „Св.Климент Охридски”, Биологически Факултет, Катедра „Обща и промишлена микробиология”, Лаборатория „Бионанотехнологии”. Темата на нейната научна работа е „Антимикробна активност на наноструктурни материали”. Има 11 научни публикации, 10 участия в национални и международни конференции в областта на нанотехнологиите и четири награди, две от които финансови грантове за участие във форуми.

До 2 ноември е кандидатстването за 8000 лева докторантска стипендия на Фондация Карол Знание

Сред носителите на стипендията е и изявеният астроном и учител, ръководител на националния отбор по астрономия и астрофизика Никола Каравасилев. През 2016-а той използва средствата от докторантска си стипендия, за да закупи лабораторно оборудване за стаята, която използва във Физическия факултет на СУ, където подготвя олимпийци по физика и астрофизика.