Наука

Фонд „Научни изследвания“ представя над 50 успешни проекта на млади учени на 12 и 13 март (програма)

Фонд „Научни изследвания“

Над 50 успешни проекта на млади учени ще бъдат представени от Фонд „Научни изследвания“ по време на голямо отворено събитие на 12 и 13 март. Мястото е Нова конферентна зала на Ректората на Софийския университет, като и двата дни представянията започват в 9:00 ч.

Целта на събитието е младите учени – ръководители на проекти от всички научни области, финансирани от ФНИ в конкурсната сесия за проекти за научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2017 г., да представят резултатите от изпълнението на проектите си и тяхното значение за обществото. Представянията ще бъдат чрез 10 минутни презентации, последвани от 5 минути време за въпроси и дискусия.

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) е основен национален инструмент за подпомагане на научни изследвания и стимулиране на млади учени чрез финансиране на проекти в различни научни направления. От ФНИ споделят, че с тази своя функция играят основна роля за развитието на науката в България. Представянето на резултатите от научната работа пред граждани, представители на медиите, на академичната общност и на държавната администрация, е особено важно днес.

В съответствие с Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. и в изпълнение на Комуникационната стратегия на ФНИ, Фондът организира събитие „ФНИ представя успешни проекти на млади учени“ 2020 в периода 12-13 март в гр. София. Представянията ще се проведат в Нова конферентна зала на Ректората на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ (адрес: бул. Цар Освободител 15, Ректорат на СУ, Северно крило, II етаж).

Ето и темите в двата дни:

Ден: 12 март 2020 г., 09:00 до 16:15 часа

  • Селскостопански науки
  • Математически науки и информатика
  • Физически науки
  • Технически науки

Ден: 13 март 2020 г., 09 до 18:30 часа

  • Обществени науки
  • Хуманитарни науки
  • Биологически науки
  • Медицински науки
  • Химически науки
  • Науки за Земята

Пълната програма може да видите ТУК