Фондация „Еврика“ връчи 46 стипендии на студенти и ученици по природни науки
Олимпийци

Фондация „Еврика“ връчи 46 стипендии на студенти и ученици по природни науки

На 12 януари в Националния политехнически музей в София се състоя церемония за връчване на сертификати за стипендии на Фондация „Еврика“ на студенти и ученици с изявени способности в науката и техниката. Сертификатите бяха връчени от Мария Габриел – еврокомисар за цифрова икономика и цифрово общество.

Вече 29 години Фондация „Еврика“ предоставя  стипендии на даровити и изявени ученици и студенти. Те се определят чрез конкурси или са за получени медали в международните олимпиади по математика, информатика, физика, химия и биология. Стипендиите, присъдени чрез конкурс носят имената на изтъкнати български учени и общественици с принос в развитието на българската и световна наука, техника и технологии – Джон Атанасов, акад. Никола Обрешков, акад. Георги Наджаков, акад. Ростислав Каишев, акад. Методи Попов, акад. Дончо Костов, акад. Димитър Мишев, акад. Ангел Балевски, Кольо Фичето и акад. Евгени Матеев.

В своето слово Мария Габриел поздрави младите хора за спечелените стипендии и подчерта, че е много вдъхновяващо да се видят толкова млади умове и таланти, за които науката е начин на живот. Те са посланици на България със силен глас и показват, че любовта към знанието, дисциплината и упоритостта са тези, които водят до резултати. Тя благодари на Фондация „Еврика“ за поканата и възможността да сподели с младите таланти на България техния успех.

Гости на тържеството бяха още: Таня Михайлова – зам. министър на образованието и науката; проф. Иван Димов – съветник на Министъра на образованието  и науката;  проф. Анастас Герджиков – ректор на СУ „Св. Кл. Охридски“; проф. Георги Михов – ректор на ТУ – София; проф. Виктор Златков – ректор на МУ – София; проф. Борислав Беджев –  ШУ „Еп. Константин Преславски“ и председател на Общински съвет – Шумен; декани и зам. декани от университетите на стипендиантите; членове на специализираните комисии за определяне на стипендиантите; членове на Съвета на Фондация „Еврика“; общественици от партньорски организации и студентски съвети.

Ето и имената на всички стипендианти на фондация „Eврика“ за 2018/2019 година

І. Именни стипендии в размер на 2 300 лева, както следва:

 • За постижения в овладяването на компютърните науки на името на Джон Атанасов – Здравко Красимиров Донев от НБУ – София
 • За постижения в овладяването на математиката на името на акад. Никола Обрешков – Велина Тодорова Иванова от СУ „Св. Кл. Охридски”
 • За постижения в овладяването на знания в областта на физиката на името на акад. Георги Наджаков – Сабина Светланова Василева от ШУ „Еп. К. Преславски“ и Цанимир Ангелов Ангелов от СУ „Св. Кл. Охридски“
 • За постижения в овладяването на химията и химичните технологии на името на акад. Ростислав Каишев – Валентин Росенов Карабельов от Медицински университет – София
 • За постижения в овладяването на знания в областта на медицината и биологията на името на акад. Методи Попов – Мила Димитрова Кайрякова от Медицински университет – София и Мария Василева Динкова от Медицински университет – София
 • За постижения в овладяването на аграрните науки, вкл. ветеринарните науки и горското стопанство на името на акад. Дончо Костов – Севен Ружди Мустафа от Лесотехнически университет – София
 • За постижения в овладяването на инженерните науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев – Иван Антонов Тонев от Технически университет – Варна и Петър Стефков Генов от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна
 • За постижения в овладяването на инженерните науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски – Драгомир Спиров Маламов от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна и  Александър Красимиров Стойчев от Технически университет – София
 • За постижения в овладяването на знания в областта на строителството и архитектурата на името на Кольо Фичето – Кристин Динчева Джалова от УАСГ – София
 • За постижения в овладяването на знания в областта на икономиката на името на акад. Евгени Матеев – Петя Красимирова Маркова от СА „Д. Ценов“ – Свищов

ІІ. Стипендии на носители на златни медали от международни олимпиади в размер на 1 400 лева

 • Димитър Антоан Каразапрянов – Медицински университет – София
 • Борислав Калоянов Антов – СМГ „П. Хилендарски“
 • Александър Тонев Кръстев – МГ „Д-р П. Берон“ – Варна

ІII. Стипендии на носители на сребърни медали от международни олимпиади в размер на 1 200 лева

 • Виктор Пламенов Радивчев – СУ „Св. Климент Охридски“
 • Габриела Христова Христова – СУ „Св. Климент Охридски“
 • Георги Мирославов Александров – СМГ „П. Хилендарски“
 • Евгени Михайлов Стателов – ЕГ „Пловдив“
 • Здравко Пламенов Иванов – СМГ „П. Хилендарски“
 • Иван-Александър Веселинов Мавров – СМГ „П. Хилендарски“
 • Иво Владиславов Петров – СМГ „П. Хилендарски“
 • Пенчо Бойков Бейков – СУ „Св. Климент Охридски“

ІV.Стипендии на носители на бронзови медали от международни олимпиади в размер на 1 000 лева

 • Борис Валериев Митрев – СУ „Св. Кл. Охридски“
 • Борис Стефанов Борисов – СУ „Св. Кл. Охридски“
 • Ваня Иванова Миланова – СУ „Св. Кл. Охридски“
 • Весела Велкова Механджиева – СУ „Св. Кл. Охридски“
 • Виктор Николаев Терзиев – СУ „Св. Кл. Охридски“
 • Владимир Пламенов Милов – СУ „Св. Кл. Охридски“
 • Димитър Емануилов Манойлов – СУ „Св. Кл. Охридски“
 • Иван Георгиев Георгиев – НПМГ – София
 • Камен Павлинов Петров – НПМГ – София
 • Кристиян Красимиров Георгиев – Медицински университет – София
 • Кръстьо Стоянов Драгинов – Медицински университет – София
 • Лазар Георгиев Митров – Медицински университет – София
 • Любен Красимиров Бориславов – СУ „Св. Кл. Охридски“
 • Мария Петрова Карабоева – СУ „Св. Кл. Охридски“
 • Мартин Даниел Копчев – ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ – Габрово
 • Петър Ивелинов Няголов – МГ „Баба Тонка“ – Русе
 • Радослав Стоянов Димитров – МГ „Акад. К. Попов“ – Пловдив
 • Радослав Федеев Тодоров – СУ „Св. Кл. Охридски“
 • Стефан Тодоров Иванов – ППМГ „Акад. Н. Обрешков“
 • Цветелин Илиянов Илиев – СУ „Св. Кл. Охридски“
 • Янислав Светлинов Данчовски – СУ „Св. Кл. Охридски“