©MediaBricks.bg
Образование Олимпийци

Фондация „Еврика“ връчи стипендии на 48 изявени ученици и студенти по природни науки (снимки)

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!

На 12 декември Фондация „Еврика“ връчи стипендии на 48 изявени ученици и студенти по природни науки. Всички те са печелили конкурси или са завоювали медали за България от най-престижните международни състезания по математика, информатика, физика, химия и биология. Официалната церемония по връчването на сертификатите за стипендиите се състоя в Националния политехнически музей в София.

Фондация Еврика
©MediaBricks.bg

Вече тридесет години Фондация „Еврика” предоставя стипендии на даровити и изявени ученици и студенти. Стипендиите, присъдени чрез конкурс носят имената на изтъкнати български учени и общественици с принос в развитието на българската и световна наука, техника и технологии – Джон Атанасов, акад. Никола Обрешков, акад. Георги Наджаков, акад. Ростислав Каишев, акад. Методи Попов, акад. Дончо Костов, акад. Димитър Мишев, акад. Ангел Балевски, Кольо Фичето, акад. Евгени Матеев и акад. Александър Теодоров-Балан.

Сертификатите бяха връчени от акад. Кирил Боянов – председател на Съвета на Фондация „Еврика“. Гости на тържеството бяха: Валентина Танева – Съветник на Президента на Република България; проф. Иван Димов – съветник на Министъра на образованието и науката; проф. Виктор Златков – ректор на МУ – София; проф. Ренета Божанкова – зам. ректор на СУ „Св. Кл. Охридски“; доц. Д-р Росица Давидова – зам. ректор на ШУ „Еп. Константин Преславски“; декани и зам. декани от университетите на стипендиантите; членове на специализираните комисии за определяне на стипендиантите; членове на Съвета на Фондация „Еврика“; дарители; общественици от партньорски организации и студентски съвети.

І. Именни стипендии в размер на 2 300 лева, както следва:

За постижения в овладяването на компютърните науки на името на  Джон Атанасов –

 • Илиян Йорданов Йорданов от СУ „Св. Кл. Охридски“

За постижения в овладяването на математиката на името на акад. Никола Обрешков –

 • Донка Иванова Аргирова от ШУ „Еп. К. Преславски“

За постижения в овладяването на знания в областта на физиката на името на акад. Георги Наджаков

 • Ралица Ивайлова Манчева от СУ „Св. Кл. Охридски“
 • Боряна Ненова Ненова от ПУ „Паисий Хилендарски“

За постижения в овладяването на химията и химичните технологии на името на акад. Ростислав Каишев

 • Любен Красимиров Бориславов от СУ „Св. Климент Охридски“
 • Цветелина Стефанова Стефанова от Медицински университет – Варна

За постижения в овладяването на знания в областта на медицината и биологията на името на акад. Методи Попов

 • Теодор Антониев Ангелов от Медицински университет – София
 • Мария Лазарова Гаралова от Медицински университет – София

За постижения в овладяването на аграрните науки, вкл. ветеринарните науки и горското стопанство на името на акад. Дончо Костов –

 • Елица Цветанова Станачкова от ШУ „Еп. К. Преславски“

За постижения в овладяването на инженерните науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев –

 • Стела Галинова Стойкова от Технически у-т – София, Филиал Пловдив
 • Полина Александрова Петкова от НВУ „Васил Левски“, Факултет „Авиационен“ – Долна Митрополия

За постижения в овладяването на инженерните науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски

 • Мирослав Пламенов Димитров от НВУ „Васил Левски“, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – гр. Шумен

За постижения в овладяването на знания в областта на строителството и архитектурата на името на Кольо Фичето –

 • Йона Йорданова Лекова от УАСГ – София
 • Ивайло Станиславов Стоянов от УАСГ – София

За постижения в овладяването на знания в областта на икономиката на името на акад. Евгени Матеев

 • Соня Георгиева Господинова от Икономически университет – Варна
 1. Стипендия „Акад. Александър Теодоров–Балан“ по целево дарение в размер на 2 300 лева
 • Елка Петрова Петрова – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

ІІI. Стипендии на носители на златни медали от международни олимпиади в размер на 1 400 лева

 • Димитър Антоан Каразапрянов – Медицински университет – София

ІV. Стипендии на носители на сребърни медали от международни олимпиади в размер на 1 200 лева

 • Борислав Кирилов Кирилов – ПЧМГ – София
 • Виктор Пламенов Радивчев – СУ „Св. Климент Охридски“
 • Габриела Христова Христова – СУ „Св. Климент Охридски“
 • Георги Мирославов Александров – СУ „Св. Климент Охридски“
 • Даниел Райков Атанасов – СУ „Св. Климент Охридски“
 • Десислава Илиянова Илиева – СМГ „П. Хилендарски“
 • Евгени Стаев Кайряков – СМГ „П. Хилендарски“
 • Иво Владиславов Петров – СМГ „П. Хилендарски“
 • Кристиан Емилов Минчев – ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас
 • Кьонг Виет До – СМГ „П. Хилендарски“
 • Мартин Даниел Копчев – ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ – Габрово
 • Пенчо Бойков Бейков – СУ „Св. Климент Охридски“
 1. Стипендии на носители на бронзови медали от международни олимпиади в размер на 1 000 лева
 • Александър Пламенов Проданов – ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Казанлък
 • Борис Валериев Митрев – СУ „Св. Климент Охридски“
 • Борис Стефанов Борисов – СУ „Св. Климент Охридски“
 • Ваня Иванова Миланова – СУ „Св. Климент Охридски“
 • Васил Николов Николов – ПЧМГ – София
 • Весела Велкова Механджиева – СУ „Св. Климент Охридски“
 • Виктор Ивайлов Кожухаров – МГ „Баба Тонка“ – Русе
 • Виктор Николаев Терзиев – СУ „Св. Климент Охридски“
 • Владимир Пламенов Милов – СУ „Св. Климент Охридски“
 • Дамян Стоянов Францов – СМГ „П. Хилендарски“
 • Димитър Емануилов Манойлов – СУ „Св. Климент Охридски“
 • Иван Георгиев Георгиев – Медицински университет – София
 • Кирил Теодоров Тошев – НПМГ – София
 • Кристиян Красимиров Георгиев – Медицински университет – София
 • Кръстьо Стоянов Драгинов – Медицински университет – София
 • Мария Петрова Карабоева – СУ „Св. Климент Охридски“
 • Петър Ивелинов Няголов – СУ „Св. Климент Охридски“
 • Радослав Федеев Тодоров – СУ „Св. Климент Охридски“
 • Янислав Светлинов Данчовски – СУ „Св. Климент Охридски“

Приветствия към участниците в церемонията отправиха проф. Иван Димов – съветник на Министъра на образованието и науката, проф. Виктор Златков – ректор на МУ – София, проф. Ренета Божанкова – зам. ректор на СУ „Св. Кл. Охридски“ и акад. Кирил Боянов – председател на Съвета на Фондация „Еврика“.

Фондация Еврика
©MediaBricks.bg
Фондация Еврика
©MediaBricks.bg
Фондация Еврика
©MediaBricks.bg
Фондация Еврика
©MediaBricks.bg
Фондация Еврика
©MediaBricks.bg
Фондация Еврика
©MediaBricks.bg

Стипендиантът Любен Бориславов, удостоен със стипендията „Акад. Ростислав Каишев“ отговори на приветствията и благодари за подкрепата.

Поздравителен адрес изпрати Мария Габриел – еврокомисар за иновации, научни изследвания, образование, култура и младеж. Тя поздрави фондацията за 30-годишната й благородна мисия да възнаграждава младите българи за техните постижения, талант и труд и подчерта, че се гордее със стипендиантите. Те са посланици на България с качества и умения, които ще им помогнат не само да постигнат собствените си цели, но ще донесат слава и признание и на техните училища, университети, и на България.

Поздравителен адрес беше прочетен и от Милена Дамянова – Председател на Комисията по образованието и науката в 44-то Народно събрание на Република България.

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!