Образование Олимпийци

Фондация „Еврика“ връчва 46 стипендии на изявени ученици и студенти по природни науки за 2020/2021

Фондация „Еврика“ връчва 46 стипендии на изявени ученици и студенти по природни науки за 2020/2021
Архив 2019 г. MediaBricks.bg

За 31-ва поредна година Фондация „Еврика“ връчва стипендии на изявени ученици и студенти по природни науки. Тази година фондацията избра 46 даровити ученици и студенти, които получават още едно признание за своите знания и труд. Всички те са печелили конкурси или са завоювали медали за България от най-престижните международни състезания по математика, информатика, физика, химия и биология.

Стипендиите, присъдени чрез конкурс, носят имената на изтъкнати български учени и общественици с принос в развитието на българската и световна наука, техника и технологии – Джон Атанасов, акад. Никола Обрешков, акад. Благовест Сендов, акад. Георги Наджаков, акад. Ростислав Каишев, акад. Методи Попов, акад. Дончо Костов, акад. Димитър Мишев, акад. Ангел Балевски, Кольо Фичето, акад. Евгени Матеев и акад. Александър Теодоров-Балан.

І. Именни стипендии в размер на 2 300 лева, както следва:

 • За постижения в овладяването на компютърните науки на името на Джон Атанасов –
 • Илиян Йорданов Йорданов от СУ „Св. Кл. Охридски“
 • Ангел Илиев Мацурев от НВУ „Васил Левски“, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – гр. Шумен
 • За постижения в овладяването на математиката на името на акад. Никола Обрешков –
 • Елена Миткова Николова от Технически университет – София
 • Костадин Светлинов Гаров от СУ „Св. Кл. Охридски“
 • За постижения в овладяването на изчислителната математика и математическото моделиране на името на акад. Благовест Сендов –
 • Свилен Иванов Попов от СУ „Св. Кл. Охридски“
 • За постижения в овладяването на знания в областта на физиката на името на акад. Георги Наджаков –
 • Расим Ерол Бекир от СУ „Св. Кл. Охридски“
 • За постижения в овладяването на химията и химичните технологии на името на акад. Ростислав Каишев –
 • Илия Петров Кичев от СУ „Св. Климент Охридски“
 • За постижения в овладяването на знания в областта на медицината и биологията на името на акад. Методи Попов –
 • Бойко Красенов Матев от Медицински университет – Варна
 • Розен Красимиров Григоров от Медицински университет – Варна
 • За постижения в овладяването на аграрните науки, вкл. ветеринарните науки и горското стопанство на името на акад. Дончо Костов –
 • Белослава Николаева Генова от ПУ „Паисий Хилендарски“
 • За постижения в овладяването на инженерните науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев –
 • Екатерина Минкова Константинова от ШУ „Еп. К. Преславски“
 • За постижения в овладяването на инженерните науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски –
 • Иван Красимиров Маринов от Технически университет – София
 • Ивайло Венциславов Захариев от ВВВУ „Г. Бенковски“ – Д. Митрополия
 • За постижения в овладяването на знания в областта на строителството и архитектурата на името на Кольо Фичето –
 • Цветемира Пламенова Минкова от УАСГ – София
 • За постижения в овладяването на знания в областта на икономиката на името на акад. Евгени Матеев –
 • Виктория Ивова Миладинова от УНСС – София
 • Кристина Александрова Сомова от УНСС – София
 1. Стипендия „Акад. Александър Теодоров–Балан“ по целево дарение в размер на 2 300 лева
 • Деметриа Станиславова Танева – СУ „Св. Кл. Охридски“
 • Радослав Юсеинов Смаилов – ПУ „П. Хилендарски“, Филиал Смолян

ІІI. Стипендии на носители на златни медали от международни олимпиади в размер на 1 400 лева

 • Димитър Антоан Каразапрянов – Медицински университет – София

ІV. Стипендии на носители на сребърни медали от международни олимпиади в размер на 1 200 лева

 • Андон Ивайлов Тодоров – СМГ „П. Хилендарски“
 • Борислав Кирилов Кирилов – ПЧМГ – София
 • Габриела Христова Христова – СУ „Св. Климент Охридски“
 • Георги Георгиев Петков – ПЧМГ – София
 • Георги Мирославов Александров – СУ „Св. Климент Охридски“
 • Даниел Райков Атанасов – СУ „Св. Климент Охридски“
 • Кьонг Виет До – СМГ „П. Хилендарски“
 • Мартин Даниел Копчев – ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ – Габрово
 • Пенчо Бойков Бейков – СУ „Св. Климент Охридски“
 1. Стипендии на носители на бронзови медали от международни олимпиади в размер на 1 000 лева
 • Александър Пламенов Проданов – ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Казанлък
 • Борис Стефанов Борисов – СУ „Св. Климент Охридски“
 • Ваня Иванова Миланова – СУ „Св. Климент Охридски“
 • Васил Николов Николов – ПЧМГ – София
 • Весела Велкова Механджиева – СУ „Св. Климент Охридски“
 • Виктор Димитров Гилин – НПМГ – София
 • Виктор Ивайлов Кожухаров – МГ „Баба Тонка“ – Русе
 • Виктор Николаев Терзиев – СУ „Св. Климент Охридски“
 • Георги Нелиянов Недялков – СМГ „П. Хилендарски“
 • Иван Георгиев Георгиев – Медицински университет – София
 • Кирил Теодоров Тошев – Медицински университет – София
 • Кристиян Красимиров Георгиев – Медицински университет – София
 • Кръстьо Стоянов Драгинов – Медицински университет – София
 • Любен Красимиров Бориславов – СУ „Св. Кл. Охридски“
 • Мария Петрова Карабоева – СУ „Св. Климент Охридски“
 • Никола Миленов Димитров – Медицински университет – София
 • Павел Атанасов Николов – МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив
 • Теодор Свиленов Маслянков – СМГ „П. Хилендарски“
Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!