Образование Олимпийци

Фондация „Еврика“ връчва 42 стипендии на изявени ученици и студенти по природни науки за 2022/2023 (списък)

Фондация „Еврика“ връчва 46 стипендии на изявени ученици и студенти по природни науки за 2020/2021
Архив 2019 г. MediaBricks.bg

За 33-та поредна година Фондация „Еврика“ връчва стипендии на изявени ученици и студенти по природни науки. Тази година фондацията избра 42 талантливи ученици и студенти, които получават още едно признание за своите знания и труд. Всички те са печелили конкурси или са завоювали медали за България от най-престижните международни състезания по математика, информатика, физика, химия и биология.

Стипендиите, присъдени чрез конкурс носят имената на изтъкнати български учени и общественици с принос в развитието на българската и световна наука, техника и технологии – Джон Атанасов, акад. Никола Обрешков, акад. Благовест Сендов, акад. Георги Наджаков, акад. Ростислав Каишев, акад. Методи Попов, акад. Дончо Костов, акад. Димитър Мишев, акад. Ангел Балевски, акад. Евгени Матеев и акад. Александър Теодоров-Балан.

І. Именни стипендии в размер на 3 000 лева, както следва:

 • За постижения в овладяването на компютърните науки на името на Джон Атанасов –
 • Тонислав Светославов Троев от ШУ „Еп. Константин Преславски“
 • Йорданка Мариянова Ламбова от НВУ „Васил Левски“, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – Шумен
 • За постижения в овладяването на математиката на името на акад. Никола Обрешков –
 • Цветелина Цветозарова Стефанова от РУ „Ангел Кънчев“
 • За постижения в овладяването на изчислителната математика и математическото моделиране на името на акад. Благовест Сендов –
 • Илиян Йорданов Йорданов от СУ „Св. Кл. Охридски“
 • За постижения в овладяването на знания в областта на физиката на името на акад. Георги Наджаков –
 • Мирослав Светославов Мойсеев от СУ „Св. Кл. Охридски“
 • За постижения в овладяването на химията и химичните технологии на името на акад. Ростислав Каишев –
 • Кристиян Кристиянов Веселинов от СУ „Св. Климент Охридски“
 • Екатерина Георгиева Георгиева от ПУ „П. Хилендарски“
 • За постижения в овладяването на знания в областта на медицината и биологията на името на акад. Методи Попов –
 • Страхил Каменов Василев от Медицински университет – София
 • Здравко Иванов Иванов от Медицински университет – Пловдив
 • За постижения в овладяването на аграрните науки, вкл. ветеринарните науки и горското стопанство на името на акад. Дончо Костов –
 • Петя Андриянова Петрова от ЛТУ – София
 • За постижения в овладяването на инженерните науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев –
 • Радина Иванова Бодурова от ВВВУ „Г. Бенковски“ – Д. Митрополия
 • Димитър Стефанов Димов от НВУ „Васил Левски“, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – Шумен
 • За постижения в овладяването на инженерните науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски –
 • Борислав Петров Иванов от ВВВУ „Г. Бенковски“ – Д. Митрополия
 • Тони Борислав Борисов от НВУ „Васил Левски“, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – Шумен
 • За постижения в овладяването на знания в областта на икономиката на името на акад. Евгени Матеев –
 • Жак Милчев Семизов от Икономически университет – Варна
 • Валери Красимирова Коничева от УНСС – София

 

 1. Стипендия „Акад. Александър Теодоров–Балан“ по целево дарение в размер на 2 500 лева
 • Габриела Димитрова Дамянова – ПУ „Паисий Хилендарски“

 

III. Стипендия по целево дарение в размер на 2 500 лева

 • Любомир Любомиров Гайдарски – Медицински университет – София

 

 1. Стипендии на носители на златни медали от международни олимпиади в размер на 1 400 лева
 • Александър Пламенов Проданов – СУ „Св. Кл. Охридски“
 • Димитър Антоан Каразапрянов – Медицински университет – София
 • Павел Атанасов Николов – СУ „Св. Кл. Охридски“
 • Петър Стоилов Жотев – СМГ „П. Хилендарски“

 

 1. Стипендии на носители на сребърни медали от международни олимпиади в размер на 1 200 лева
 • Атанас Димитров Димитров – СМГ „П. Хилендарски“
 • Васил Николов Николов – СУ „Св. Кл. Охридски“
 • Георги Мирославов Александров – СУ „Св. Климент Охридски“
 • Деян Деянов Хаджи-Манич – МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна
 • Иван Тодоров Тагарев – СМГ „П. Хилендарски“
 • Илияс Башир Номан – СМГ „П. Хилендарски“
 • Крум Найденов Александров – МГ „Гео Милев“ – Плевен
 • Маргулан Ерланович Исмолдаев – МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна
 • Марин Христов Христов – СМГ „П. Хилендарски“
 • Явор Ивайлов Христов – СМГ „П. Хилендарски“

 

 1. Стипендии на носители на бронзови медали от международни олимпиади в размер на 1 000 лева
 • Божидар Данчев Димитров – ПМГ – Силистра
 • Виктор Бориславов Михайлов – СМГ „П. Хилендарски“
 • Иван Георгиев Георгиев – Медицински университет – София
 • Кирил Теодоров Тошев – Медицински университет – София
 • Кръстьо Стоянов Драгинов – Медицински университет – София
 • Никола Миленов Димитров – Медицински университет – София
 • Румен Миленов Михов – СУ „Св. Кл. Охридски“
 • Явор Мирославов Йорданов – СУ „Св. Кл. Охридски“
 • Яна Александрова Атанасова – НПМГ – София
 • Янислав Светлинов Данчовски – СУ „Св. Кл. Охридски“

 

Справка за стипендиите и стипендиантите:

Общ брой на стипендиантите за учебната 2022 – 2023 година – 42

Стипендии по видове:

 • Стипендии, носещи имената на известни български учени и творци с принос в българската и световна наука и техника – 16;
 • Стипендии за носители на медали от международните средношколски олимпиади – 24
 • Стипендии по целеви дарения – 2

Разпределението на стипендиантите по университети и училища:

 • 10 на СУ „Св.Климент Охридски“
 • 7 на Медицински университет – София
 • 3 на НВУ „В. Левски“, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – Шумен
 • 2 на ВВВУ „Г. Бенковски“ – Д. Митрополия
 • 2 на ПУ „П. Хилендарски“
 • 1 на Медицински университет – Пловдив
 • 1 на УНСС – София
 • 1 на ШУ „Еп. Константин Преславски“
 • 1 на Икономически университет – Варна
 • 1 на РУ „Ангел Кънчев“
 • 1 на ЛТУ – София
 • 7 на СМГ „Паисий Хилендарски“
 • 1 на МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна
 • 1 на НПМГ – София
 • 1 на МГ „Гео Милев“ – Плевен
 • 1 на ПМГ – Силистра