Образование Технологии

Факултетът по математика и информатика на СУ и SAP Labs България започват съвместна научно-изследователска работа

Факултетът по математика и информатика на СУ и SAP Labs България започват съвместна научно-изследователска работа

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет и развойният център на софтуерния гигант SAP в София подписаха меморандум за бъдещо научно сътрудничество. Софтуерни специалисти от SAP Labs България заедно със студенти, докторанти и преподаватели от ФМИ ще работят съвместно по научни проекти в разнообразни области, включващи Machine Learning, AI, IoT, Blockchain, Cloud, бизнес и производствени процеси.

Компанията и факултетът са дългогодишни партньори в различни образователни инициативи. Софтуерни специалисти от SAP Labs България водят курсове за студентите във ФМИ по разнообразни теми като Java, Интернет на нещата (IoT), Потребителско изживяване и дизайн, Управление на софтуерни проекти. Компанията е партньор в различни събития, които се организират от ФМИ – като хакатони и кариерни дни, както и подпомага осъвременяването на материално-техническата база на факултета.

Целите на съвместната работа са свързани с разширяването на кръгозора и увеличаването на знанията за сложни проблеми, които все още нямат установени решения. Резултатите, под формата на публикации, статии и програмен код, ще бъдат публикувани преобладаващо със свободен достъп и отворен код. Планира се и представянето им на конференции, симпозиуми и научни форуми.

„Нашата основна цел е една – да направим всичко възможно за доброто на нашите студенти. Те от своя страна трябва да осъзнават огромната отговорност, която носят – да утвърждават постигнатото от техните предшественици. За нас е важно дипломата от ФМИ да бъде знак за качество за IT сектора.“, отбеляза деканът на ФМИ доц. Първан Първанов. По повод сключването на меморандума за бъдещо научно сътрудничество, доц. Първанов споделя: „Тясното ни дългогодишно сътрудничество със SAP Labs България доказва, че засиленото взаимодействие между факултета и бизнеса е правилният подход за усъвършенстването на учебната програма, за покриването на нуждите на IT индустрията в България, както и за нейното развитие. Изключително горди сме, че едни от най-добрите IT специалисти в България са именно наши възпитаници, които са и двигатели на българското общество. Изказвам огромната си благодарност на колегите от SAP Labs България, че в продължение на години са толкова отдадени и активни в създаването на стажове за студентите на ФМИ, в подпомагането на техническата база на факултета, в съвместните ни учебни курсове и инициативи и многобройните срещи с нашите студенти. Благодарим Ви за мотивацията, усилията и перспективата за професионална реализация, която давате на студентите на ФМИ.“

„С времето открихме, че в нашата работа имаме много общи теми с научните среди и можем да си сътрудничим ползотворно. Смятам, че съчетаването на дълбоките академични познания с експертизата, опита и натрупаните данни и знания от бизнеса е плодотворна почва за успешни бъдещи проекти и за двете страни.“, споделя Радослав Николов, изпълнителен директор на SAP Labs България. Причините за публикуване на резултатите от съвместната работа със свободен достъп и отворен код са няколко. Научните области, в които работи SAP Labs България, се развиват много бързо и е важно резултатите да достигат до широката публика бързо, докато са актуални. Публикуването със свободен достъп, в сайтове като arxiv.org и github.com, прави разработките достъпни за много хора, и то веднага след публикуването им. „Освен това, по този начин се надяваме да привлечем към проектите талантливи и любознателни сътрудници, както от други университети, така и от компании, държавни институции и специализирани училища. И не на последно място, смятаме, че отвореният код е добър начин да увеличим своя принос към обществото и да укрепим научно-изследователската среда.“, допълва Николов.