Учени представят възможностите на графена – материалът на бъдещето, на 11 април в София Тех Парк
EnteR Наука

Учени представят възможностите на графена – материалът на бъдещето, на 11 април в София Тех Парк

За по-малко от десет години графенът се превърна в основен материал в новите технологии – за графенови високочестотни транзистори, за суперчувствителни сензори, за фотоволтаици. Прилагането на графена в електродите на нови батерии и суперкондензатори се очаква да ускори масовото използване на електромобили, като намали тяхното тегло и съкрати времето за зареждане. На 11 април от 17 часа в София Тех Парк български учени от IST(Лисабон, Португалия) и Физически факултет на СУ организират информационен ден, за да представят възможностите на материала на бъдещето. Ще се запознаем с научните достижения и бъдещите нови направления във високите технологии в България.

Събитието „Графен и графенови наноструктури- новите материали на високите технологии“ е по проект  PEGASUS, FET-OPEN Grant Number: 766894, HORIZON 2020, осъществяван с ръководството и участието на български учени от IST(Лисабон, Португалия) и Физически факултет на СУ.

През 2010-а Константин Новоселов и Андре Гейм получиха Нобелова награда за физика за откриването на нов материал с уникални свойства – графен. Това е едноатомен слой от въглеродни атоми, подредени плътно в хексагонална решетка. За създаването графен и графенови структури е необходимо получаване на въглерод и неговото подреждане при специфични условия. На 11 април ще разберете защо микровълновите плазмени източници, са най-подходящи за създаване на среда за ускорено производство на графен при контролирани условия. Ще бъде показано разнообразието от въглеродни наноструктури и методите за тяхното създаване. Изследването на структурата и електричните свойства на получения графен е важно за неговото приложение в конструиране на нови материали.

Програма:

Информационен ден „Графен и графенови наноструктури- новите материали на високите технологии“ по проект PEGASUS (H2020- FET Open) ще се проведе на 11.04.2019 от 17ч. в София Тех парк, Лабораторен комплекс, ет.1, зала 3.

17:00 -17:40 ч. – д-р Елена Татарова – „Микровълнови плазми за синтезиране на графен“

17:40 ч. -18:00 ч. – доц. д-р Живко Кисьовски -„Система за отлагане на въглеродни наноструктури при атмосферно налягане“

18:00 ч. – 18:15 ч. – Кафе-пауза-

18:15 ч. – 18:35 ч. – проф. дфзн Мирослав Абрашев „Характеризиране на графен с Раманова спектроскопия“

18:35 ч. -18:55 ч. – д-р Нели Бундалеска „Плазмен метод за третиране на графен и производни наноструктури“

18:55 ч. – 19:15 ч. – проф. дфзн Евгения Вълчева „Изследване на електрични свойства на графен и графенови структури“-

19:15 ч.- 19:45 ч. – Отворена дискусия с коктейл