Наука

Учени от Софийския университет спечелиха престижни конкурси за проекти на Фонд „Научни изследвания“

Учени от Софийския университет спечелиха престижни конкурси за проекти на Фонд „Научни изследвания“

Учени от Софийския университет спечелиха престижни конкурси  по Националните научни програми на Фонд „Научни изследвания“. Проф. дхн Николай Денков, д-р Марин Буков, д-р Калоян Златанов, д-р Деян Радев, проф. д-р Теодор Седларски и д-р Станимир Кисьов спечелиха финансиране по програмите „ВИХРЕН“ и „Петър Берон и НИЕ“ на 5 проекта за обща стойност 2 728 900 лева.

Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ (ВИХРЕН):

Проф. дхн Николай Денков от Факултета по химия и фармация на СУ спечели финансиране в размер на 1 325 000 лева за 60 месеца с проект “Фазови преходи с ротаторни фази в капки: нов подход за създаване на активни микро- и наночастици” в категорията “Водещ изследовател”.

Д-р Марин Буков от Университета в Бъркли, Калифорния, спечели финансиране в размер на 1 043 900 лева за 60 месеца с проект “Контрол на неравновесна квантова материя” в категорията “Установен изследовател”, който ще бъде изпълняван във Физическия факултет на Софийския университет.

В съответствие с насоките за конкурса „ВИХРЕН“ проектните предложения, подадени по конкурса и допуснати за научна оценка, бяха оценени от външни чуждестранни експерти. Всички експерти са бивши или настоящи членове на панели на Европейския изследователски съвет ERC в научните области, по които са подадените проектни предложения. Следвайки процедурите на ERC и насоките за конкурса, оценяването беше проведено на два етапа, като на всеки етап беше проведено заседание на панела. Решенията на заседанията бяха приемани с консенсус. Учени от Софийския университет спечелиха два от общо пет финансирани проекта.

Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ):

Д-р Калоян Златанов спечели финансиране с проект “Контрол на лазерно-индуцирани състояния на континуум чрез единични импулси”, който ще бъде изпълняван във Физическия факултет на Софийския университет.

Д-р Деян Радев от Университет Бон и проф. д-р Теодор Седларски от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ спечелиха финансиране в размер на 120 000 лв. по програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ („Петър Берон и НИЕ“) на Фонд „Научни изследвания“. Проектът е с продължителност от 2 години и ще анализира ефекта на Брекзит върху финансовата система и реалната икономика в Западна и Централна и Източна Европа.

Д-р Станимир Кисьов спечели финансиране с проект “Ядрени данни за астрофизиката”, който ще бъде изпълняван във Физическия факултет на Университета.

В съответствие с насоките за конкурса “Петър Берон и НИЕ” проектните предложения, подадени по конкурса и допуснати за научна оценка, бяха оценени от независими чуждестранни оценители, които отговарят на изискванията за оценител по програмите Мария Склодовска-Кюри от Хоризонт-2020 (MSCA-IF). Всички експерти са бивши или настоящи оценители на проекти по MSCA в научните области, по които са подадените проектни предложения. Следвайки процедурите на MSCA и насоките за конкурса, оценяването беше проведено дистанционно на един етап. Учени от Софийския университет спечелиха три от общо осем финансирани проекта. Финансирането е на стойност 120 000 лева за период от 24 месеца.