Ученическият институт на БАН награди Никола Каравасилев за развитие на таланта на млади българи
©Мария Съботинова
Наука Олимпийци

Ученическият институт на БАН награди Никола Каравасилев за развитие на таланта на млади българи

Никола Каравасилев получи първата награда на Ученическия институт на БАН за специален принос в откриване и развитие на таланта на млади българи в областта на физиката и нейните приложения. Неговите ученици правят силно впечатление на академичното жури по време на участието им в научните сесии на УчИ-БАН, отбеляза акад. Петър Кендеров, който е създател на проекта. Награждаването се проведе на 16 януари в БАН по време на представянето на новата книга „Лазерът“ на акад. Никола Съботинов.

Ученическият институт на БАН награди Никола Каравасилев за развитие на таланта на млади българи
©Мария Съботинова

Никола Каравасилев е един от най-добрите откриватели на млади таланти в сферата на природните науки. Ученици от цялата страна се подготвят под негово ръководство за международните състезания по астрономия, физика и астрофизика.

Ученическият институт на БАН награди Никола Каравасилев за развитие на таланта на млади българи

През 2018 година Никола Каравасилев ръководи отборите на България в Международната олимпиада по експериментална физика, Международната олимпиада по астрономия и астрофизика, Международния турнир на младите физици и Международния турнир на младите естествоизпитатели.