Наука Олимпийци

Ученическият институт на БАН награди Никола Каравасилев за развитие на таланта на млади българи

Ученическият институт на БАН награди Никола Каравасилев за развитие на таланта на млади българи
©Мария Съботинова

Никола Каравасилев получи първата награда на Ученическия институт на БАН за специален принос в откриване и развитие на таланта на млади българи в областта на физиката и нейните приложения. Неговите ученици правят силно впечатление на академичното жури по време на участието им в научните сесии на УчИ-БАН, отбеляза акад. Петър Кендеров, който е създател на проекта. Награждаването се проведе на 16 януари в БАН по време на представянето на новата книга „Лазерът“ на акад. Никола Съботинов.

Ученическият институт на БАН награди Никола Каравасилев за развитие на таланта на млади българи
©Мария Съботинова

Никола Каравасилев е един от най-добрите откриватели на млади таланти в сферата на природните науки. Ученици от цялата страна се подготвят под негово ръководство за международните състезания по астрономия, физика и астрофизика.

Ученическият институт на БАН награди Никола Каравасилев за развитие на таланта на млади българи

През 2018 година Никола Каравасилев ръководи отборите на България в Международната олимпиада по експериментална физика, Международната олимпиада по астрономия и астрофизика, Международния турнир на младите физици и Международния турнир на младите естествоизпитатели.