Образование

Ученическият институт на БАН започна приема на проекти за участие в Ученическа научна сесия 2019

Ученическият институт на БАН приема проекти за участие в шестата Ученическа научна сесия, която ще се проведе през ноември 2019 година и ще бъде посветена на 150-годишнината от основаването на Българското книжовно дружество, чийто приемник днес е БАН.

Учениците могат да избират за своите проекти естествените, хуманитарните и обществените науки и техните приложения. Ще се приемат за разглеждане и проекти от областта на изкуствознанието и изобразителните изкуства. Тези проекти могат да са от теоретичен характер или под формата на художествено произведение (рисунка, етюд, пластика, дърворезба), придружено от пояснителен текст.

Срокът за приемане на ученическите разработки е 30 септември 2019 г.

Тук може подробно да прочетете Регламента за участие в УчИ-БАН и с указанията за оформяне и подаване на проектите.

Проектите се рецензират и оценяват от специалисти в съответната научна област и/или изкуство. Авторите получават копие от рецензията на специалистите до 31 октомври. В същия срок авторите на най-успешните разработки получават и покана за представяне на проекта на Ученическата научна сесия на УчИ-БАН.

Учениците, чиито разработки са отличени от журитата получават достъп до библиотечни и научно-изследователски ресурси, с които разполага Българската академия на науките, както и научно ръководство за насърчаване, развитие и израстване в избрана от ученика научна област или област на изкуството.

Участвалите досега в сесиите на УчИ-БАН ученици имат успехи като редовни участници в научни конференции в страната и чужбина, имат и публикации в сборници и списания. Възпитаници на УчИ-БАН представят страната ни с успех в престижни международни състезания и изложения.