Образование

Учениците от 5. до 12. клас се връщат по график присъствено на училище от 4 февруари

МОН започва обществено обсъждане на графика и ваканциите за новата учебна година

Днес министърът на здравеопазването издаде заповед за графика, по който учениците от 5. до 12. клас ще се връщат присъствено на училище. Това ще стане на три смени от 4 февруари, от 18 февруари и от 4 март.

Със заповедта се допускат присъствените учебни занятия и за учениците от 5-и до 12-и клас при спазването на следния график:

– от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас;

– от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 10 и 11 клас;

– от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г.  – присъствено се обучават учениците в 6, 9 и 12 клас.

Също така от 1 февруари се разрешават посещенията в кината, както и участието в занятия на творческото, танцовото и музикалното изкуство, при използване на 30% от капацитета на помещения и спазване на физическа дистанция.

От началото на следващия месец работата си възобновяват и търговските центрове, и МОЛ-овете, като малолетните и непълнолетни лица имат право да ги посещават, само ако са придружени от родител, настойник/попечител или от друго пълнолетно лице.

От 1 февруари до 30 април всички граждани, които се намират в закрити обществени места, в т.ч. и в обществения транспорт, трябва да носят защитна маска за лице. Същото изискване важи и за откритите обществени пространства, когато струпването на хора не може да бъде избегнато. Това означава, че отпада възможността вместо маска да се използват шлемове или други средства, покриващи носа и устата.

https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/ministr-angelov-izdade-tri-zapovedi-vv-vrzka-s-akt/

 

 

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!