Наука

Трима учени печелят Нобелова награда за физика за 2021 г. за „принос към разбирането ни на сложните физични системи“ (видео)

Трима учени печелят Нобелова награда за физика за 2021 г. за „принос към разбирането ни на сложните физически системи“ (видео)

Днес бяха обявени имената на лауреатите на Нобелова награда за физика за 2021 година. Наградата се присъжда „за основополагащ принос към разбирането ни на сложните физични системи“, като половината награда е за Сюкуро Манабе (Syukuro Manabe) и (Klaus Hasselmann) „за физическото моделиране на климата на Земята, количественото определяне на променливостта и надеждно предсказване на глобалното затопляне “, а другата половина на Джорджо Паризи (Giorgio Parisi) „ за откриване на взаимодействието на хаоса и колебанията във физическите системи от атомни до планетарни мащаби “.

Трима учени печелят Нобелова награда за физика за 2021 г. за „принос към разбирането ни на сложните физически системи“ (видео)

Тримата лауреати споделят тазгодишната Нобелова награда за физика за своите изследвания на хаотични и привидно случайни явления. Сюкуро Манабе и Клаус Хаселман положиха основите на нашите познания за климата на Земята и как човечеството влияе върху него. Джорджо Паризи е възнаграден за революционния си принос в теорията на неуредените материали и случайните процеси.

 

Сложните системи се характеризират със случайност и безредие и са трудни за разбиране.

Тази година наградата признава новите методи за тяхното описание и прогнозиране на тяхното дългосрочно поведение.

Една сложна система от жизненоважно значение за човечеството е климатът на Земята. Сюкуро Манабе демонстрира как повишените нива на въглероден диоксид в атмосферата водят до повишаване на температурите на повърхността на Земята. През 60 -те години той ръководи разработването на физически модели на климата на Земята и е първият човек, изследвал взаимодействието между радиационния баланс и вертикалния транспорт на въздушните маси. Неговата работа поставя основите за разработването на съвременни климатични модели.

Около десет години по -късно Клаус Хаселман създава модел, който свързва времето и климата, като по този начин отговаря на въпроса защо климатичните модели могат да бъдат надеждни, въпреки че времето е променливо и хаотично. Той също така разработва методи за идентифициране на специфични сигнали, пръстови отпечатъци, които както природните явления, така и човешките дейности отпечатват в климата. Неговите методи са използвани, за да докажат, че повишената температура в атмосферата се дължи на човешките емисии на въглероден диоксид.

Около 1980 г. Джорджо Паризи открива скрити модели в хаотични сложни материали. Неговите открития са сред най -важните приноси към теорията за сложните системи. Те дават възможност да се разберат и опишат много различни и очевидно напълно случайни материали и явления, не само във физиката, но и в други, много различни области, като математика, биология, неврология и машинно обучение.

„Откритията, признати тази година, показват, че нашите познания за климата се основават на солидна научна основа, основана на строг анализ на наблюденията. Тазгодишните лауреати са допринесли за това да придобием по -задълбочен поглед върху свойствата и еволюцията на сложните физически системи “, казва Торс Ханс Хансон, председател на Нобеловия комитет по физика.

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!