EnteR Наука

С вдъхновяваща лекция астрофизикът Никола Каравасилев откри есенния сезон на Кръжока по астрономия

С вдъхновяваща лекция астрофизикът Никола Каравасилев откри есенния сезон на Кръжока по астрономия
©MediaBricks.bg

В четвъртък вечер (20 октомври) започнаха есенните издания на Кръжока по астрономия, организиран от катедра „Астрономия“ към Физическия факултет на СУ. Както традицията повелява, последните няколко сезона първи лектор бе астрофизикът Никола Каравасилев. Пред почти пълната зала във Физическия факултет той отведе зрителите в приключение, наречено „Големите очаквания в астрономията“. Първо Никола ни върна 21 години назад, за да разберем как за това време технологиите промениха науката и какви са задачите през следващите 21 години, поставени пред най-новите наблюдателни инструменти – космическия телескоп „Джеймс Уеб“, гравитационните обсерватории, телескопа E-ELT.

С вдъхновяваща лекция астрофизикът Никола Каравасилев откри есенния сезон на Кръжока по астрономия
©MediaBricks.bg

Никола започна лекцията си с личен спомен за това, че преди 21 години през октомври е присъствал за първи път на Кръжок по астрономия. Именно за този времеви диапазон той показа как с помощта на технологиите астрономията буквално е пренаписала част от учебниците. За друга част от науката като Общата теория на относителността на Айнщайн пък вече имаме ясни доказателства, че е бил абсолютно прав.

С вдъхновяваща лекция астрофизикът Никола Каравасилев откри есенния сезон на Кръжока по астрономия
©MediaBricks.bg

Никола погледна в бъдещето и покани всички отново да се съберем на Кръжок на 22 октомври 2043 г. – след 21 години, и да видим какво е постигнала астрономията за това време. Той разказа за въпросите, които очакват своя отговор, и как най-новите инструменти в науката могат да подобрят резултатите, които учените получават. Един от инструментите, който вече прави наука и реално започваме да виждаме неговите възможности, е новият космически телескоп „Джеймс Уеб“. Също така Никола представи и строящите се в момента проекти – гравитационните обсерватории LISA (Laser Interferometer Space Antenna) и телескопа E-ELT, към които учените възлагат големи надежди да дадат отговори на важни въпроси.

С вдъхновяваща лекция астрофизикът Никола Каравасилев откри есенния сезон на Кръжока по астрономия
©MediaBricks.bg

В заключение Никола Каравасилев смело изрази личните си очаквания за това какво астрономите ще са постигнали до 22 октомври 2043 г.

С вдъхновяваща лекция астрофизикът Никола Каравасилев откри есенния сезон на Кръжока по астрономия
©MediaBricks.bg

Разбира се, краят на лекцията бе само началото на интересните въпроси от зрителите, които с голямо любопитство разпитваха Никола за бъдещето на астрономическите изследвания.

Никола Каравасилев е учител по физика и астрономия в училище Izzi Science for Kids и Първа частна математическа гимназия, ръководител на ученическия отбор, който представя страната ни в Международната олимпиада по астрономия и астрофизика. От много години е ръководител на няколко школи за подготовка на талантливи ученици за участие в различни състезания по физика и астрономия. Неговите ученици редовно са сред най-добре представящите се на националните и международни конкурси по тези две науки.

Кръжокът по Астрономия към катедра Астрономия се провежда от повече от 120 години. Един от основателите му е световноизвестният математик – академик Кирил Попов. Според автобиографията му, група студенти основават клуб/кръжок по астрономия в началото на учебната 1900/1901 година. Макар форматът му да се е менил през годините, кръжокът е поддържан без прекъсване от екипа на катедра Астрономия, и до днес. Настоящият подход на кръжока е максимално близък до първоначалната му идея, а именно – български учени, работещи у нас или в чужбина, да представят своите световно значими успехи в астрономията (и сходни направления на физиката) на достъпен език пред широка публика.

В следващите издания на Кръжока лектори ще бъдат доц. д-р Сава Донков, Пенчо Маркишки, ас. д-р Милен Минев, доц. д-р Венелин Кожухаров и гл. ас. д-р Орлин Станчев. А темите обхващат междузвездните молекулярни облаци, ежегодните астрономически явления, черните дупки и приложението на машинното обучение в астрономията.