Образование

Съюзът на физиците организира национален онлайн фотоконкурс за студенти на тема „Светлина“

Светлина – Национален фотоконкурс за студенти

Съюзът на физиците в България организира национален онлайн фотоконкурс за студенти на тема „Светлина“. Срокът за участие е 30 април. Фотоконкурсът е част от Младежката научна сесия на тема: „Природните науки и технологиите“, организирана от Съюза на физиците в България и фондация „Еврика“, която ще се проведе в рамките на 49-ата Национална конференция по въпросите на обучението по физика през 2021 г.

Конкурсът има за цел да провокира участниците да наблюдават, търсят, заснемат и споделят светлината в цялото ѝ многообразие и форми в природата или като резултат на човешката дейност. Да представят своето отношение и чувства към конкретни проявления, а също и художествен прочит на видими събития и прояви, свързани със светлината.

Участието е с една фотография във формат jpg, качена от участника на Фейсбук страницата на конкурса „Светлина – Национален фотоконкурс за студенти“, или изпратена на [email protected]  заедно с посочената по-долу информация.

Необходима информация:

– за фотографията: име, кратко описание, явление, което е представено и кратко пояснение в няколко изречения;

– за автора: име и фамилия, имейл, висше училище, курс.

Краен срок – 30 април 2021 г.

С участието си в конкурса, авторът се съгласява със следните условия: предоставя безвъзмездно правата неговата работа да бъде класирана, избирана, показвана в различни интернет ресурси, споделяна в социални мрежи, печатана и експонирана за нуждите на конкурса и последващите събития, организирани във връзка с него.

Критерии за оценка:

– представяне на съответното физично явление;

– художествено представяне.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 16 май на сайта на Съюза на физиците в България: http://upb.phys.uni-sofia.bg .

Най-добрите творби ще участват във фотоизложба, а авторите им ще получат съответното признание. Времето и мястото на награждаване ще бъдат обявени допълнително.

 

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!