Образование

Съюзът на физиците обяви конкурс за есета за ученици и студенти – „Големите открития във физиката на ХХ век“

До 15 март Съюзът на физиците в България приема заявки за участие в Младежката научна сесия

Съюзът на физиците в България обяви национален конкурс за есета за ученици и студенти на тема „Големите открития във физиката на ХХ век“. Крайният срок е 29 април 2021 г., като есетата ще бъдат оценявани от жури с председател проф. д.фз.н. Никола Балабанов.

Конкурсът е част от Младежката научна сесия за ученици и студенти на тема: „Природните науки и технологиите“, организирана от Съюза на физиците в България и фондация „Еврика“. Тя ще се проведе в рамките на 49-ата Национална конференция по въпросите на обучението по физика тази година.

Есетата се изпращат по електронната поща на е-mail: [email protected]  с копие на адрес: [email protected] .

Текстът на есетата трябва да бъде във формат „Word for Windows“, шрифт Times New Roman, 12 рt, 1 line spаcing. Авторите трябва да посочат името на научния ръководител на избраната тема (ако има такъв), клас и учебно заведение с адрес и пощенски код, както и електронна поща и телефон за контакт. Есета без тази информация няма да бъдат разгледани от журито.

Краен срок: 29 април 2021 г.

Отличените с І, ІІ и ІІІ награда есета в трите възрастови групи (6 – 8 кл., 9 – 12 кл. и студенти) ще бъдат отпечатани в брошура за Младежката научна сесия.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 21 май 2021 г. на сайта на Съюза на физиците в България.

Във връзка със създадената епидемиологична обстановка, времето и мястото на награждаването ще бъдат съобщени допълнително.

Съюзът на физиците в България е неправителствена организация, която обединява професионалните физици в България. СФБ е наследник на традициите на Българското физико-математическо дружество (БФ-МД) основано в София през февруари 1898 г. Основната цел на съюза е да подкрепя и координира дейността на своите членове във фундаменталните и приложни научни изследвания, приложението на физиката в промишлеността, медицината, опазването на околната среда, а така също и средното и висше образование по физика. Също така, СБФ има важната задача да популяризира достиженията на физическите науки пред широката общественост.

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!