Наука Образование

СФБ обяви конкурс за есета за ученици и студенти на тема „Бележити български физици“

Управителният съвет на Съюза на физиците в България обявява конкурс за есета за ученици и студенти на тема „Бележити български физици“. Крайният срок е 28 февруари 2020 година. Есетата ще бъдат оценявани от компетентно жури с председател проф. д.фз.н. Никола Балабанов.

Отличените есета ще бъдат наградени на 12 април 2019 г. в София по време на Младежката научна сесия в рамките на 48-ата Национална конференция по физика.

Примерни теми:

 • Основоположници на обучението по физика у нас
 • Основоположници на университетско обучение по физика у нас
 • Учени физици и преподаватели по физика в средните и висшите училища през ХХ век
 • Създатели на школи по физика в столицата и в страната.
 • Открития, направени от български физици.
 • Приноси на български физици в областта на ядрената физика и ядрената енергетика
 • Моят учител по физика
 • Други

Авторите трябва да посочат името на научния ръководител на избраната тема, както и в кой клас са, учебно заведение с адрес и пощенски код, както и електронна поща и телефон за контакт.

Есетата се изпращат по електронната поща на е-mail: 

[email protected] с копие на адрес: [email protected]

Краен срок: 28 февруари 2020 г.

През април ще се проведе Младежка научна сесия за ученици и студенти на тема „Физиката в живота и в света около нас“ организирана от Съюза на физиците в България. Това ще стане по време на 48-ата Национална конференция по физика „Ядрената физика и енергетика в образованието по физика“ (11 – 14 април 2020 г. в София). Като крайният срок за изпращане на заявките е 13 март 2020 г.

В рамките на Младежката научна сесия се предвиждат представяне на теми по избор, вкл. в областта на ядрената физика и нейните приложения – особено в енергетиката и медицината и осигуряване на безопасността и сигурността им. Също така може да се представи дейността на български учени и постиженията им в областта на ядрената физика и нейните приложения.

Младежката сесия включва 4 компонента:

 • Компютърни презентации, опитни постановки и интернет страници по зададената тема – за ученици и студенти (без такса за участие). Краен срок за изпращане на заявките – 13 март 2020 г.
 • Награждаване на отличените есета от конкурса „Бележити български физици“ – за ученици и студенти.
 • Обявяване на Националния фестивал „Наука на сцената“ – „От учители за учители“
 • Постерна студентска научна сесия по темата, като участието с е одобрява предварително след подаване на заявка и абстракт, който ще бъде включен в материалите от конференцията. Абстракти и заявки за участие ще се приемат до 8 март 2020 г.

Заявките за участие се изпращат на адрес: [email protected]  със Subject: младежка научна сесия /студентска постерна сесия

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!