Наука

Строителният инженер Галина Соколова е носител на докторантската стипендия на фондация Карол Знание за 2019 г.

Строителният инженер Галина Соколова е носител на докторантската стипендия на фондация Карол Знание за 2019 г.

Галина Соколова ще бъде носител на докторантската стипендия на фондация Карол Знание. След силното представяне на тримата финалисти и допълнителни дебати, журито реши, че стипендията за 2019 г. се присъжда на редовния докторант към катедра „Масивни конструкции“ в УАСГ – София. Темата на отличената дисертация е „Елементи на масивни конструкции – крайни гранични състояния при взривни въздействия“. Научен ръководител е проф. д-р инж. Атанас Георгиев, който дойде на финала на конкурса със своя докторант.

Галина Соколова е строителен инженер, завършва магистърска степен в УАСГ. Печели първа награда в конкурса на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране „Дипломна работа на годината за 2015 г.“ С темата на научната си разработка участва в Х Юбилейна международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“ (теория и практика за устойчиво бъдеще) през септември тази година във Варна. Докладът е отличен с награда „Най–добър доклад на млад учен“ на конференцията от Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС).

Строителният инженер Галина Соколова е носител на докторантската стипендия на фондация Карол Знание за 2019 г.

Разработването на дисертационния труд на инж. Галина Соколова е синтез от теоретични и експериментални изследвания в областта на екстремните въздействия върху стоманобетонните конструкции на сгради и съоражения – интересна работа в научно-приложен аспект, коментира проф. д-р инж. Димитър Назърски от Строителния факултет на УАСГ.

Основната цел на разработката е да се търсят алтернативни пътища за предаване на натоварванията, чрез които да се осигурят стоманобетонните конструкции на сгради срещу явлението прогресивен, непропорционален колапс. Това е поведението на конструкциите при взрив, удар, свличане, човешка грешка, пожар.

В контекста на проведените изпитвания в световен план на критични части от стоманобетонни конструкции, в дисертационния труд ще бъде направено квази-натурно изпитване на фрагмент от стоманобетонна сграда с популярната и често използвана у нас конструктивна схема с безгредова плоча и стоманобетонни греди по краищата й (по периферията).

Презентацията на Галина Соколова на финала на конкурса за докторантската стипендия на фондация Карол Знание беше оценена най-високо от журито. Другите двама финалисти представиха научни разработки в областта на 3D принтирането – д-р Петър Вълчанов от МУ-Варна и Радост Иванова от Института по механика на БАН.

Строителният инженер Галина Соколова е носител на докторантската стипендия на фондация Карол Знание за 2019 г.

За втори път носител на докторантската стипендия е редовен докторант от УАСГ. През 2014 г. отличието получи Таня Славова, сега преподавател в МГУ-София.