Наука Образование

Софийският университет представя нова бакалавърска специалност по време на „Български географски фестивал“

Започва кандидатстудентската кампания на Софийския университет за учебната 2019/2020 година

По време на „Българския географски фестивал“ в Стара Загора ще бъде представена новата бакалавърска специалност „Геопространствени системи и технологии“ към Гелого-географски факултет на Софийския университет. В неделния ден преди големия финал на отборното ученическо състезание Географиада доц. д-р Стелиян Димитров ще представи същността на новата специалност, която е създадена съвместно с Факултета по математика и информатика (ФМИ), съобщава Географ БГ. 

Бакалавърската програма по „Геопространствени системи и технологии” е с четиригодишен курс на обучение и цели да подготви профилирани и квалифицирани специалисти с теоретични знания и практически умения в областта на геоинформационните системи и свързаните с тях технологии. Под термина геопространствени технологии се разбират три големи групи свързани технологични системи и технологични решения: Географски Информационни системи (ГИС), дистанционни изследвания на земята и Глобални навигационни системи (ГНСС).

Очаквайте скоро пълната програма от събитията по време на фестивала.